Takaisin edelliselle sivulle

Eläinlääkärin virka (hakuaika päättyy 16.2.)

Eläinlääkärin virka (hakuaika päättyy 16.2.)

26.1.2007

Eläinlääkärin virka (hakuaika päättyy 16.2.)

Lääkelaitoksen myyntilupaosasto vastaa ennakkovalvonnan keinoin lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun arvioinnista sekä myyntilupahakemusten käsittelystä. Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi:ELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA (myyntilupajaosto 3, eläinlääkkeet):

Jaosto 3 asiakkaita ovat eläinlääkkeitä valmistavat lääkeyritykset. Jaosto toimii kiinteässä yhteistoiminnassa EU:n eläinlääkevalvonnan verkostossa. Eläinlääkärin tehtäviä ovat muun muassa eläinlääkevalmisteiden myyntilupahakemusten arviointi (painopistealue tuotantoeläinlääkkeet), eläinlääkejäämiin ja eläinlääketurvatoimintaan liittyvät tehtävät sekä virkamieslainsäädännön mukaiset tehtävät.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

·        eläinlääketieteellistä korkeakoulututkintoa;

·        yhteistyökykyä ja halukkuutta osallistua prosessimaisesti organisoituun työskentelytapaan moniammatillisessa asiantuntijatyöyhteisössä;

·        valmiutta toimintatapojen kehittämiseen ja tiimityön organisointiin;

·       valmiutta kansainväliseen toimintaan ja EU:n lääkevalvontaan liittyvään matkustamiseen.

Eläinlääkealan tuntemus sekä kokemus eläinlääkkeisiin liittyvistä tehtävistä, tieteellisestä tutkimuksesta ja tuotantoeläinten lääkehoidoista katsotaan hakijalle eduksi.

Eläinlääkärin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3279,86 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa tarvittaessa jaostopäällikkö Irmeli Happonen, puhelin (09) 47334 284,  sähköposti irmeli.happonen@laakelaitos.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään perjantaina 16.02.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).

 

 

Jaa tämä sivu