Sisältöjulkaisija

null Eläimille suun kautta annettavien tetrasykliinien kulutus puolittui vuoteen 2008 verrattuna

Eläimille suun kautta annettavien tetrasykliinien kulutus puolittui vuoteen 2008 verrattuna

10.10.2011

Eläimille suun kautta annettavien tetrasykliinien kulutus puolittui vuoteen 2008 verrattuna

Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myynti Suomessa on lisääntynyt 2000-luvulla. Erityisesti on lisääntynyt penisilliinin myynti, mutta yksi vuosikymmenen suurimmista muutoksista oli tetrasykliinien kulutuksen kasvu vuonna 2008. Verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen, on tetrasykliinien kulutus kuitenkin puolittunut takaisin vuoden 2007 tasolle.

Mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus eläimille vuonna 2010 oli noin 16 800 kg vaikuttavaa ainetta. Penisilliini on eläimille ylivoimaisesti eniten käytetty mikrobilääke ja sen kulutus on lisääntynyt lähes koko vuosikymmenen.

Saman tehon saavuttamiseksi eri lääkeaineita tarvitaan erilaiset määrät, joten lääkeryhmien kulutusta tulee ennen kaikkea verrata saman ryhmän kulutukseen pidemmällä aikavälillä. Painoyksikköinä ilmoitetun kulutuksen perusteella ei myöskään voi päätellä onko eläinten mikrobilääkitys lisääntynyt vaan kg-kulutus tulee suhteuttaa eläinten lukumäärässä tapahtuneisiin muutoksiin. Eurooppalaisen kulutuslukuprojektin (European surveillance of veterinary antimicrobial consumption, ESVAC) puitteissa tuotantoeläinten lukumäärä on otettu huomioon. Tuoreen ESVAC-raportin perusteella eläinten lääkitseminen Suomessa lisääntyi vuosina 2005–2008, mutta tasaantui vuonna 2009. Verrattaessa eläinten lukumäärään suhteutettua kulutusta, käytetään Suomessa huomattavasti vähemmän mikrobilääkkeitä kuin useassa Euroopan maassa. Esimerkiksi tetrasykliinien kokonaiskulutuksen osalta ero on yli kymmenkertainen.

Lue lisää:

Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden määrä tasaantui

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, puh. (09) 4733 4285

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.