Sisältöjulkaisija

null Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen -ohjeluonnos lausuntokierrokselle

Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen -ohjeluonnos lausuntokierrokselle

17.3.2014

Eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittaminen -ohjeluonnos lausuntokierrokselle

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea uusii ohjeen eläimelle annetun lääkevalmisteen haittavaikutuksesta ilmoittamisesta (ohje 1/2009).Fimeassa on valmisteltu luonnos uudistetuksi ohjeeksi. Uudistettu ohje on tarkoitus saattaa voimaan 1.6.2014.Aiempaan ohjeeseen ei ole tehty merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Muutokset koskevat lähinnä määritelmien yhtenäistämistä eläinlääketurvatoimintaa koskevan määräyksen kanssa sekä ilmoituslomakkeiden saatavuutta koskevan tiedon päivittämistä.Fimea pyytää kirjallista lausuntoa oheisesta ohjeluonnoksesta. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa Fimean kirjaamoon viimeistään 17.4.2014. Lausunnot voi toimittaa postitse (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, kirjaamo, PL 55, 00034 FIMEA) tai sähköpostitse (kirjaamo@fimea.fi).

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Ohjeluonnos (pdf)

Lisätietoja:

Jonna Kumpulainen, eläinlääkäri, p. 029 522 3367Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.