Sisältöjulkaisija

null Ehkäisytablettien turvallisuutta arvioidaan Euroopan lääkevirastossa

Ehkäisytablettien turvallisuutta arvioidaan Euroopan lääkevirastossa

30.1.2013

Ehkäisytablettien turvallisuutta arvioidaan Euroopan lääkevirastossa

Kaikkien estrogeenia ja progestiini- eli keltarauhashormonijohdoksia sisältävien ehkäisytablettien käyttöön liittyy lisääntynyt laskimoveritulpan vaara. Julkaistujen väestötutkimusten mukaan absoluuttinen riski on hyvin pieni, vuosittainen ilmaantuvuus on 20-40 tapausta 100 000 naista kohden. Riski on käyttäjälle suurin ensimmäisen vuoden aikana. Ehkäisytablettien käyttöön liittyvä laskimoveritulpan vaara on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin raskauteen liittyvä laskimoveritulpan vaara.Laskimotukoksen riski suurenee iän myötä. Myös perinnöllinen alttius (suvussa esiintyneet laskimotukokset), pitkäaikainen liikuntakyvyn aleneminen (esim. suuri leikkaus, pitkät lentomatkat), ylipaino ja tupakointi lisäävät laskimotukoksen riskiä.Laskimotukoksen riski saattaa vaihdella yhdistelmäehkäisytablettien progestiinikomponentin mukaan. Vanhimmissa, ns. toisen polven ehkäisytableteissa progestiinina on levonorgestreeli tai norgestimaatti. 1980-luvulla markkinoille tuli ns. kolmannen polven ehkäisytabletit, joissa progestiinina on joko gestodeeni tai desogestreeli. 2000-luvulla käyttöön tulleita drospirenonia sisältäviä yhdistelmäehkäisytabletteja on alettu kutsua neljännen polven valmisteiksi. Muita kaupan olevia neljännen polven valmisteita ovat dienogestia ja nomegestrolia sisältävät yhdistelmäehkäisytabletit. Kolmannen ja neljännen polven yhdistelmäehkäisytabletteihin saattaa liittyä lisääntynyt laskimoveritulpan vaara levonorgestreelia sisältäviin toisen polven valmisteisiin verrattuna.Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi, onko tarvetta rajoittaa kolmannen ja neljännen polven ehkäisytablettien käyttö naisille, jotka eivät voi käyttää muita yhdistelmäehkäisytabletteja. Samalla PRAC arvioi, onko turvallisuusnäkökohdat riittävästi huomioitu valmisteiden tuoteinformaatiossa.Suomessa ehkäisytabletteja käyttää noin 215 000 naista. Noin puolet heistä käyttää neljännen polven ehkäisytabletteja ja vajaa kolmannesosa kolmannen polven ehkäisytabletteja. Alkavan turvallisuusarvion vuoksi kenenkään ei ole syytä lopettaa ehkäisytablettien käyttöä. Ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä voi tarvittaessa keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Lue lisää:

EMA:n tiedote

Lisätietoa:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, PRAC:in jäsen, 029 522 3455

Marja-Leena Nurminen, ylilääkäri, 029 522 3413Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.