Sisältöjulkaisija

null Ehdota aihetta -palvelulla kerätään uusia menetelmäarvioiden ja hoitosuositusten aiheita

Ehdota aihetta -palvelulla kerätään uusia menetelmäarvioiden ja hoitosuositusten aiheita

10.4.2013

Ehdota aihetta -palvelulla kerätään uusia menetelmäarvioiden ja hoitosuositusten aiheita

Fimea, Finohta ja Käypä hoito kokoavat nyt yhdessä menetelmäarviointien ja hoitosuositusten aiheita. Aihe-ehdotuksia voi 10.4. alkaen tehdä verkkolomakkeella osoitteessa: www.ehdota-aihetta.fi.Fimea toivoo aihe-ehdotuksia lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointeihin. Arviointien tavoite on tukea näyttöön ja tutkittuun tietoon perustuvaa toimintatapaa terveydenhuollossa ja ohjata rajallisten resurssien käyttöä mahdollisimman vaikuttavaksi.Palvelun tavoitteena on saada ehdotuksia tärkeiksi koetuista aiheista aikaisempaa laajemmalta ja monipuolisemmalta ehdottajajoukolta. Keskitetyn aihe-ehdotuksen toivotaan helpottavan ja yksinkertaistavan ehdotusten tekemistä. Palvelun kautta tulevia aihe-ehdotuksia käsitellään ensimmäisen kerran toukokuun loppupuolella ja sen jälkeen kertyneitä ehdotuksia syyskuussa.Ehdota aihetta -palvelu on aluksi pilottiversio. Toiminnan mahdollisesta muuttamisesta pysyväksi päätetään saatujen kokemusten perusteella syksyn 2013 aikana.

Tutustu palveluun:

www.ehdota-aihetta.fi

Lue lisää:

Hoidollinen ja taloudellinen arvo

Lisätietoja:

Piia Peura, lääketaloustieteilijä, puh. 029 522 3517Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi