Takaisin edelliselle sivulle

Duplocillin LA vet injektioneste eläimille väliaikaiseen myyntikieltoon

Duplocillin LA vet injektioneste eläimille väliaikaiseen myyntikieltoon

27.5.2003

Duplocillin LA vet injektioneste eläimille väliaikaiseen myyntikieltoon

Euroopan komissio on antanut 22. huhtikuuta 2003 päätöksen kaikkien pitkävaikutteista bentsatiinipenisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden asettamisesta väliaikaiseen myyntikieltoon EU:n alueellariittämättömän varoajan vuoksi. Tästä syystä Lääkelaitos on asettanut väliaikaiseen myyntikieltoon Suomessa ainoan eläimille tarkoitetun, bentsatiinipenisilliiniä sisältävän Duplocillin LA vet injektionesteen 27. toukokuuta 2003 tehdyllä päätöksellä. Syynä päätökseen on riittämätön tieto siitä, kuinka pitkä aika on oltava lääkityksen ja eläimen teurastuksen välillä. Eläinlääkärit voivat edelleen käyttää valmisteita pien- ja turkiseläimille.

Tämä päätös on tehty Euroopan Lääkearviointiviraston eläinlääkevalmistekomitean (CVMP) tammikuussa 2003 antaman lausunnon perusteella. Bentsatiinipenisilliiniä sisältäville injektiovalmisteille ei voida käytettävissä olevan dokumentaation perusteella asettaa riittävän pitkiä varoaikoja.

Ongelmana ovat pitkäaikaiset pistokohdan lääkejäämät, jotka ylittävät penisilliinille sallitun suurimman enimmäisjäämämäärän. Tämän vuoksi käyttöä tuotantoeläimille ei voida sallia ennen kuin valmisteella on tehty riittävät tutkimukset varoajoista. Komission päätös koskee 13 EU-maata sekä Islantia. Tällaisia valmisteita ei ole markkinoilla kahdessa EU-maassa eikä Norjassa.

Lääkelaitokselle ei ole ilmoitettu riittämättömistä teurasvaroajoista sen jälkeen, kun vuonna 1999 naudan ja sian teurastuksen varoaika pidennettiin 72 vuorokaudeksi ja lampaan varoaika 58 vuorokaudeksi. Aiemmista, 21 vuorokauden varoajoista Lääkelaitos on saanut kaksi epäilyä liian lyhyestä varoajasta sioilla.

CVMP arvioi uudestaan myyntikieltosuositustaan vuoden kuluttua. Myyntiluvan haltijat voivat esittää jäämätutkimuksia uusien varoaikojen asettamiseksi ja toimittaa aineistot CVMP:n arvioitavaksi.

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

Liisa Kaartinen, jaostopäällikkö, puh. (09) 4733 4284, liisa.kaartinen@nam.fi

Jouko Koppinen
, eläinlääkäri, puh. (09) 4733 4285, jouko.koppinen@nam.fi

 

Tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, puh. (09) 4733 4209, 

faksi (09) 4733 4360, katja.lindgren-aimanen@nam.fi.

Jaa tämä sivu