Sisältöjulkaisija

null Diabeteksen hoitoon tarkoitettujen glukoosinpoistajalääkkeiden arviointi alkoi

Diabeteksen hoitoon tarkoitettujen glukoosinpoistajalääkkeiden arviointi alkoi

15.6.2015

Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiinin 2 estäjälääkkeiden, ns. glukoosinpoistajien, arvioinnin, jonka tarkoituksena on selvittää näihin lääkkeisiin liittyvää diabeettisen ketoasidoosin riskiä.

Glukoosinpoistajia käytetään tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Glukoosinpoistajiin kuuluvat valmisteet sisältävät vaikuttavana aineena kanagliflotsiinia, dapagliflotsiinia tai empagliflotsiinia. Arvioinnin kohteena olevia vaikuttavia aineita on Suomessa markkinoilla kauppanimillä Forxiga, Jardiance, ja Xigduo.

Diabeettinen ketoasidoosi on vakava tila, joka tyypillisesti kehittyy tyypin 1 diabetespotilaille kun insuliinia on liian vähän verenkierrossa. Sitä on raportoitu markkinoinnin jälkeisessä turvallisuusvalvonnassa potilailla, joita on hoidettu glukoosinpoistajilla. Tapaukset ovat olleet vakavia, ja osa niistä on vaatinut sairaalahoitoa. Tavallisesti diabeettinen ketoasidoosi liittyy korkeaan verensokeritasoon, mutta monissa raportoiduissa tapauksissa verensokeriarvot ovat olleet vain kohtalaisesti koholla, jolloin oikea diagnoosi ja hoito on saattanut viivästyä.

EMA selvittää nyt saatavilla olevan tiedon glukoosinpoistajahoitoon liittyvästä ketoasidoosiriskistä ja harkitsee, onko aihetta muutoksiin näiden lääkkeiden käytössä.

Terveydenhuollon ammattilaisille tullaan tiedottamaan diabeettisen ketoasidoosin riskistä ja sen hoidosta. Potilaiden tulee olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin, mikäli asia herättää huolta tai kysymyksiä. On tärkeää, ettei diabeteslääkitystä lopeteta neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.

Lue lisää:

EMAn tiedote 12.6.2015

Lisätietoa arviointiprosessista

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Liisa Näveri, yksikön päällikkö, p 029 522 3340

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.