Sisältöjulkaisija

null Daratumumabi-yhdistelmähoito multippelin myelooman hoidossa: tehokasta mutta kallista

Daratumumabi-yhdistelmähoito multippelin myelooman hoidossa: tehokasta mutta kallista

16.6.2017

Fimea on julkaissut arviointiraportin, jossa tarkastellaan daratumumabia sisältävän yhdistelmähoidon hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia uusiutuneen multippelin myelooman eli luuytimen syövän hoidossa. Arvioinnin kohteena oli kaksi erilaista lääkeyhdistelmää, DRd-hoito (daratumumabi + lenalidimidi + deksametasoni) ja DVd-hoito (daratumumabi + bortetsomibi + deksametasoni). Fimea on aiemmin julkaissut arviointiraportin daratumumabi-monoterapiasta sekä elotutsumabista ja karfiltsomibista, jotka myös ovat uusia multippelin myelooman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä.

DRd- ja DVd-hoitojen vaikutukset elossaoloaikaan ennen taudin etenemistä (PFS), hoitovasteeseen sekä jäännöstautiin ovat lupaavia. Tutkimukset ovat kuitenkin vielä keskeneräisiä kokonaiselossaoloaikaan liittyvien tulosten osalta. Epäsuoran vertailun tulosten perusteella erityisesti DRd-hoidon vaikutus elossaoloaikaan ennen taudin etenemistä on suotuisampi kuin elotutsumabia (ERd), iksatsomibia (IRd) tai karfiltsomibia (KRd) sisältävä hoidon vaikutus. DRd- ja DVd-hoitoihin liittyy kuitenkin enemmän haittavaikutuksia kuin pelkkään lenalidomidia ja deksametasonia (Rd) tai bortetsomibia ja deksametasonia (Vd) sisältävään hoitoon.

DRd-hoidon potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ensimmäisen hoitovuoden aikana ovat noin 224 000 euroa ja DVd-hoidon kustannukset noin 178 000 euroa.  Mikäli hoitoa saa vuosittain 50–100 potilasta, daratumumabia sisältävien yhdistelmähoitojen lisäkustannukset muiden hoitovaihtoehtojen keskimääräiseen hintaan verrattuna ovat noin 2,3–4,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Arvioinnin perusteella vaikuttaa siltä, että erityisesti DRd-hoito voi olla muita käytössä olevia lääkehoitovaihtoehtoja tehokkaampi multippelin myelooman toisen tai myöhemmän linjan hoidossa. Daratumumabi on kuitenkin erittäin kallista. Käyttöönottoa harkittaessa kustannusten kasvua voitaisiin pyrkiä hillitsemään esimerkiksi hallitun käyttöönoton sopimusten avulla.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 14.7.2017 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointiraportti (daratumumabi-yhdistelmähoito)

Arviointiraportti (daratumumabi-monoterapia, julkaistu elokuussa 2016)

Arviointiraportti (elotutsumabi, julkaistu elokuussa 2016)

Arviointiraportti (karfiltsomibi, julkaistu maaliskuussa 2016)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 5322 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi