Sisältöjulkaisija

null COMBIO-päätösseminaari Lääkelaitoksessa

COMBIO-päätösseminaari Lääkelaitoksessa

9.5.2007

COMBIO-päätösseminaari Lääkelaitoksessa

Tekesin COMBIO Terveydenhuollon biomateriaalit 2003 – 2007 -ohjelman päätösseminaari pidetään Lääkelaitoksessa maanantaina 14.5.2007. Päätösseminaarissa arvioidaan ohjelman tavoitteiden toteutumista ja alan nykytilaa tulevaisuuden näkymineen.

Ohjelman tavoitteena on ollut kehittää edelleen Suomen vahvaa teknistä osaamista biomateriaalialalla ja erityisesti liiketoimintateknologioiden keinoin nopeuttaa osaamisen kaupallistamista. Ohjelman kolme keskeistä teknologista aihealuetta olivat: kudosteknologian materiaalit ja menetelmät, lääkeannostelun uudet materiaalit ja implantit.

Biomateriaalituote voi olla lääke, terveydenhuollon laite ja tarvike tai ihmiskudostuote tai kudosmuokkaustuote, joiden viranomaisvalvonta on Suomessa Lääkelaitoksen tehtävä.

EU:n ns. kudosdirektiiviin ja kansalliseen kudoslakiin perustuen Lääkelaitos valvoo kudoslaitosten toimintaa vastaten mm. toimiluvista, tarkastuksista, kudoslaitosrekisteristä, kudosturvatoiminnan koordinoinnista ja ohjauksesta ja neuvonnasta. Ihmiskudoksia ja –soluja käsittelevien kudoslaitosten on haettava Lääkelaitokselta toimilupaa viimeistään 1.9.2007.

Kudosmuokkaustuotteiden markkinoille saattamista säätelevä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus on käsiteltävänä neuvoston työryhmässä.

Lisätietoja seminaarista, ilmoittautumisesta ja COMBIO-ohjelmasta Tekesin verkkosivuilta:

Lisätietoja:

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvonta:

Esa Leppänen, osastopäällikkö, p. (09) 4733 4241

Kimmo Linnavuori, ylilääkäri, p. (09) 4733 4264

ks. Biomateriaalit

Kudoslaitosten valvonta:

Eeva Leinonen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4202

ks. TABU 2/2007 ”Kudoslaitosten valvonta” (pdf)

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi