Takaisin edelliselle sivulle

CHMP:n kuulumisia huhtikuulta

CHMP:n kuulumisia huhtikuulta

22.5.2009

CHMP:n kuulumisia huhtikuulta

Uudet myyntiluvat

Instanyl (fentanyylisitraatti)

EMEA:n ihmislääkekomitea (CHMP) antoi huhtikuun kokouksessaan myönteisen päätöksen myyntiluvan myöntämiseksi Instanyl-valmisteelle, joka sisältää fentanyylisitraattia (0.5 mg/ml, 1.0 mg/ml, 2.0 mg/ml). Kysymyksessä on nenäsuihkeena otettava liuos vaikeiden kipukohtausten hoitoon syöpäpotilaille, jotka saavat pitkäaikaista opioidihoitoa peruslääkityksenä.

Lääke vaikuttaa opioidireseptorien kautta. Nenän kautta otettuna lääke vaikuttaa nopeasti, koska osa siitä ei tuhoudu maksassa, kuten suun kautta otetusta fentanyylistä tuhoutuu ensikierron metabolian vuoksi.

Fentanyylin haittoina esiintyy uneliaisuutta, päänsärkyä, pahoinvointia ja oksentelua. Instanyl-lääkityksen aloittamisesta voi päättää ainoastaan lääkäri, jolla on vankka kokemus syöpää sairastavien potilaiden kivun hoidosta.

Iressa (gefitinibi)

Myönteinen päätös annettiin myös Iressa-valmisteelle, gefitinibille. Sen käyttöaiheena on paikallisesti levinnyt tai metastasoinut eli etäpesäkkeitä tehnyt pienisoluinen keuhkosyöpä, jossa on todettu aktivoiva mutaatio epidermaalisen kasvutekijän reseptorin tyrosiinikinaasin (EGFR-TK) molekyylissä.

Lääke estää syöpäsolujen kasvua kilpailemalla adenosiinifosfaatin (ATP) kanssa ja siten estämällä EGFR-TK:n toimintaa. Lääkkeen on todettu hidastavan kasvannaisen eli tuumorin kasvua ja parantavan elämänlaatua.

Gefitinibi on tutkimuksissa todettu hyvin siedetyksi. Yleisiä haittoja ovat tosin olleet ihottumat ja ripuli. Toisaalta lääke voi aiheuttaa keuhkoparenkyymisairauksien (interstitial lung diseases, ILD) lisääntymistä. ILD johtaa kuolemaan joka kolmannessa tapauksista.

Nymusa (kofeiinisitraatti)

Harvinaislääke Nymusa (60 mg/3 ml liuos infuusiota varten ja oraalinen liuos) sai myönteisen päätöksen. Lääke sisältää kofeiinisitraattia ja on tarkoitettu vastasyntyneiden keskosten primaarisen apnean (hengitysvajeen) hoitoon. Lääke vaikuttaa adenosiinireseptoreihin antagonistisesti ja siten stimuloi eli virkistää hengitystä.

Sivuvaikutuksina voi ilmetä keskushermoston stimulaatiota, ärtyvyyden lisääntymistä, sydämen tiheälyöntisyyttä ja verenpaineen nousua. Lääke on tarkoitettu käytettäväksi vain niiden lääkäreiden määräyksestä, joilla on vankka kokemus keskosten tehohoidosta.

Victoza (liraglutidi)

Tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettävä Victoza-valmiste, joka sisältää liraglutidia (6 mg/ml injektioliuos esitäytetyssä kynässä) sai myös myönteisen päätöksen. Kysymyksessä on ensimmäinen glukagonin kaltaisen peptidin GLP-1:n analogi (eli sitä muistuttava yhdiste), jota annostellaan kerran päivässä.

Lääkettä käytetään yhdistettynä muihin lääkeaineisiin (metformiiniin, sulfonyyliureaan, metformiiniin ja tiatsolidiiniin (eli PPAR?-agonistiin) tai metformiiniin ja sulfonyyliureaan). Valmiste lisää insuliinin eritystä ja vähentää glukagonin eritystä sekä hidastaa vatsan tyhjenemistä ja vähentää hieman ruokahalua. Lääke myös vähentää painoa.

Haittoina voi esiintyä pahoinvointia, ripulia, päänsärkyä, oksentelua ja hypoglykemiaa eli veren niukkasokerisuutta. Mahdollisen kilpirauhasen syövän, haimatulehdusten ja muiden kasvainten ilmaantuvuuden lisääntymisen vuoksi valmisteyhteenvedossa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota potilaan kliiniseen tilaan näiden sairauksien havaitsemiseksi.

Repaglinide Teva (repaglinidi) ja Ribavirin Teva (ribaviriini)

Rinnakkaislääkevalmiste Repaglinide Teva (repaglinidi) sai myönteisen päätöksen tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Vertailuvalmisteena tälle lääkkeelle oli Novonorm.

Toinen rinnakkaislääkevalmiste Ribavirin Teva (ribaviriini), joka on tarkoitettu kroonisen hepatiitti C:n hoitoon, sai myös myönteisen päätöksen. Kyseisen lääkkeen vertailuvalmiste oli Rebetol.

Käyttöaiheiden laajennukset

Aptivus-valmiste (tipranaviiri)

Aptivus-valmiste (tipranaviiri) sai myönteisen päätöksen käyttöaiheen eli lääkkeen käyttötarkoituksen laajennukselle lasten (2-12-vuotiaiden) ja nuorten (yli 12-vuotiaiden) hoitoon. Lääkettä käytetään HIV-infektion hoitoon potilaille, jotka ovat saaneet paljon hoitoja ja joilla HI-virus on resistentti (lääke ei enää tehoa mikrobeihin tai hoidettavaan vaivaan) monille proteaasi-inhibiittoreille.

Prezista (darunaviiri)

Myös toinen HIV-lääke Prezista (darunaviiri), joka on aikaisemmin ollut vain aikuisille tarkoitettu lääke, sai käyttöaiheen laajennuksen yli 6-vuotiaiden lasten ja nuorten hoitoa varten. Lääkettä käytetään muihin antiretroviraalisiin lääkkeisiin yhdistettynä paljon hoitoja saaneille potilaille.

Käyttöaiheen eli indikaation laajennuksen yhteydessä myönteisen päätöksen saivat uudet tablettien vahvuudet 75 mg ja 150 mg.

Janumet, Efficib ja Velmetia (sitagliptiini ja metformiini) sekä Januvia, Tesavel ja Xelevia (sitagliptiini)

Sitagliptiinia ja metformiinia sisältävät yhdistelmävalmisteet Janumet, Efficib ja Velmetia sekä sitagliptiinia sisältävät Januvia, Tesavel ja Xelevia saivat myönteiset päätökset käyttöaiheiden laajennuksille. Lääkkeitä voidaan nyt käyttää yhdistelmähoitona PPAR? -agonistin ja metformiinin kanssa, kun ruokavaliohoito ja liikunta tai yhdistelmähoito pelkästään näillä kahdella lääkkeellä ei ole ollut riittävän tehokasta sokeritasapainon hoidossa.

Aiemmin voimassa ollut käyttöaihe koski Janumet-, Efficib- ja Velmentia- yhdistelmävalmisteiden osalta vain tilanteita, jossa vastetta ei saatu maksimaalisella metformiinilääkityksellä tai maksimaalisella metformiini- ja sulfonyyliurealääkityksellä. Pelkkää sitagliptiinia sisältävien valmisteiden osalta aiempi käyttöaihe koski potilaita, joilla sokeritaudin tasapaino ei ole ollut riittävän hyvä käyttäen metformiinia, PPAR? -agonisteja tai sulfonyyliurean ja metformiinin yhdistelmähoitoa.

Sanasto:

 • Euroopan lääkevirasto (EMEA, European Medicines Agency)
 • Ihmislääkekomitea (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) 
 • Opioidit ovat yleensä kivun hoitoon käytettäviä lääkkeitä, jotka vaikuttavat aktivoimalla tai salpaamalla eri tyyppisiä opiodireseptoreita elimistössä.
 • Epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR:n) tyrosinikinaasin mutaatio on tyypillistä eräille syöpäsoluille ja tämän kasvutekijän vaikutuksen estolla pyritään estämään syöpäsolujen lisääntymistä.
 • Adenosiinitrifosfaatti (ATP) on runsasenerginen molekyyli, josta fosfaattiosien irtoaminen tuottaa energiaa muille aineenvaihduntatapahtumille elimistössä. ATP toimii myös elimistön kemiallisten signaalien välittäjäaineena (substraattina kinaaseille, jotka fosforyloivat proteiineja ja lipidejä sekä adenylaattisyklaasille, joka tuottaa ns. syklistä AMP:tä).
 • Keuhkoparenkyymisairaudet ovat monimuotoinen ryhmä keuhkosairauksia, joissa kudosvaurio aiheuttaa keuhkoihin tulehdusreaktion ja johtaa poikkeavaan sidekudoksen muodostumiseen keuhkokudokseen (keuhkofibroosiin).
 • Adenosiinireseptoreja on ihmisessä neljää alatyyppiä ja mm. adenosiini, kofeniini, teofylliini aktivoivat näitä reseptoreita saaden aikaan monen tyyppisiä vaikutuksia elimistössä.
 • "Glutidit", joita käytetään diabeteksen hoidossa, vaikuttavat GLP-1-analogeina samalla tavalla kuin varsinainen GLP-1 (ks. edellä). Tähän ryhmään kuuluvat liraglutidi ja tutkimusvaiheessa oleva albiglutidi (sekä rakenteeltaan "ei-glutidinen" ihon alle annosteltava eksenatidi).
 • Glukagonin kaltainen peptidi (GLP-1) syntyy suoliston ns. L-soluissa ja se on pääosin suolistossa vaikuttava hormoni, joka myös vähentää insuliinin ja glukagonin erittymistä haimasta, mahahapon eritystä mahassa, hidastaa vatsan tyhjenemistä, lisää kylläisyyden tunnetta sekä herkistää elimistöä insuliinin vaikutuksille.
 • Metformiini kuuluu ns. biguanidityyppisiin diabeteslääkkeisiin, jotka herkistävät kudoksia insuliinille ja vähentävät glukoosin tuotantoa (glukoneogeneesia) maksassa. Markkinoilta ovat poistuneet toksisemmat buformiini ja fenformiini.
 • Sulfonyyliureat, joita on jo pitkään käytetty diabeteksen hoidossa, sitoutuvat solujen ATP-herkkien kaliumkanavien sulfonyyliureareseptoreihin (SUR) ja lisäävät insuliinin eritystä haiman beetasoluista. Ensimmäisen polven lääkkeitä tästä ryhmästä ovat gliglatsidi, karbutamidi, klorproramidi, tolbutamidi ja tolatsamidi, toisen polven lääkkeitä glibenklamidi (eli glyburidi), glikidoni, glipitsidi ja glykopyramidi, sekä kolmannen polven lääke glimepiridi.
 • "Glitatsonit" eli PPAR? (peroxisome proliferator-activated receptor type gamma) -agonistit ovat diabeteksen hoidossa käytettyjä lääkkeitä, jotka herkistävät kudoksia insuliinin vaikutuksille muistuttaen näin toimintaperiaatteeltaan metformiinia. Ryhmään kuuluvat pioglitatsoni, rosiglitatsoni, tutkimusvaiheessa oleva rivoglitatsoni sekä markkinoilta poisvedetty troglitatsoni. Kehitteillä ovat myös ns. tupla-PPAR-agonistit "glitatsarit" joiden kohdereseptoreina toimivat sekä PPAR? että PPARa. Tutkimusvaiheessa on aleglitatsari. Muraglitatsarin ja tesaglitatsarin kehitystyö on lopetettu.
 • "Glinidien" vaikutusmekanismi diabeteksen hoidossa on läheisesti verrattavissa sulfonyyliureoihin, eli ne lisäävät insuliinin eritystä haimasta samoihin kohdemolekyyleihin ATP-herkkiin kaliumkanaviin vaikuttamalla. Tähän ryhmään kuuluvat mitiglinidi, nateglinidi ja repaglinidi.
 • Proteaasi-inhibiittorit ovat lääkkeitä, joilla hoidetaan esim. HIV-infektiota tai C-hepatiittia (maksatulehdusta) ja ne estävät virusten lisääntymistä haittaamalla viruksen rakenneosina toimivien valkuaisaineiden syntyprosessia soluissa.
 • "Gliptiinit" vaikuttavat diabeetikoissa insuliinin eritystä lisäävästi inhiboimalla dipepdidyyli-peptidaasia-4, mutta ne myös stimuloivat GLP-1:n synteesiä (vaikutukset, ks. edellä). Näitä lääkkeitä ovat sitagliptiini ja vildagliptiini sekä tutkimusvaiheessa olevat alogliptiini, linagliptiini sekä saksagliptiini.

Lue lisää:

EMEA: lehdistötiedotteet, CHMP

 

 

Jaa tämä sivu