Sisältöjulkaisija

null AVIn henkilöstö Kuopiossa muuttaa samoihin tiloihin Fimean kanssa

AVIn henkilöstö Kuopiossa muuttaa samoihin tiloihin Fimean kanssa

2.9.2019

Itä-Suomen aluehallintoviraston henkilöstöstä osa muuttaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tiloihin Technopolikseen Microkadulle 4.9.2019 alkaen.

Valtion kahden eri viraston yhteistila ei vielä ole kovin yleisesti käytetty tilaratkaisu. Aluehallintoviraston ja Fimean yhteistilaprojekti on yksi ensimmäisiä Suomessa.

Fimean ja aluehallintoviraston henkilöstöt työskentelevät Kuopiossa saman tilan eri päädyissä toimistohuoneissa ja avotiloissa. Yhteisiä tiloja ovat keittiö ja ruokailutila, sosiaalitilat, käytävätilat sekä osa vetäytymistiloista ja kokoushuoneista.

Toimitilastrategia tiivistää tiloja

Yhteistilaprojektin taustalla on valtion toimitilastrategia ja aluehallintoviraston toimitilojen peruskorjaus Kuopion vanhassa lääninhallitusrakennuksessa Hallituskadulla. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on todennut Fimean nykyisten toimitilojen vastaavan hyvin Itä-Suomen aluehallintoviraston tilantarvetta.

Microkadun tiloihin muuttaa yhteensä 46 avilaista. Microkadulle muuttaa opetus- ja kulttuuritoimen, työsuojelun sekä peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen henkilöstö sekä johdon tuki.

Toimitilastrategian mukaisesti valtion virastot pyrkivät mahdollisuuksien mukaan käyttämään yhteisiä tiloja. Toimitiloja myös keskitetään valtion omistuksessa pysyviin kiinteistöihin. Aluehallintovirasto siirtyy takaisin lääninhallitusrakennukseen vuonna 2022. Suunnitelmana on, että vuonna 2023, nykyisten vuokrasopimusten päätyttyä, myös Fimea siirtyy lääninhallitusrakennuksen modernisoituihin tiloihin.

Yhteiset pelisäännöt tarvitaan

Fimea ja AVI ovat neuvotelleet Microkadun tilojen yhteiskäytöstä ja tarvittavista muutostöistä keväästä alkaen.

Virastojen henkilöstöltä on kyselyn avulla selvitetty, kuinka toimintatavat sovitetaan yhteen. Vastausten pohjalta on pidetty yhteisiä työpajoja, joiden tuloksena luodaan yhteisiä pelisääntöjä. Pelisääntöjä hiotaan yhteiskäytön vakiinnuttua.

Molempien virastojen henkilöstölle uusien kasvojen kohtaaminen on arkipäivää, sillä virastot toimivat monipaikkaisesti ja henkilöstö liikkuu paikkakunnalta toiselle. Fimean henkilöstöä työskentelee Kuopiossa, Helsingissä, Tampereelle, Turussa ja Oulussa. Itä-Suomen aluehallintovirastolla on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Lisäksi aluehallintovirastojen hallintopalvelut toimivat valtakunnallisesti 12 paikkakunnalla.

Lisätietoja

Fimea
Esko Kiiski, talousjohtaja, p. 029 522 3630
etunimi.sukunimi@fimea.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sirkka Jakonen, ylijohtaja, p. 029 501 6900
etunimi.sukunimi@avi.fi