Takaisin edelliselle sivulle

Avbrott i distributionen av meropenem-läkemedelspreparat

Avbrott i distributionen av meropenem-läkemedelspreparat

17.8.2015

Hospira Finland Oy har meddelat Fimea om en störning i distributionen av läkemedelspreparaten Meropenem Hospira 1 g och 500 mg. Det finns tills vidare inte någon exakt information om hur länge störningen i tillgången pågår.

Fimea utreder tillsammans med övriga importörer möjligheterna att hämta in alternativa meropenem-preparat till Finland, om störningen i tillgången drar ut på tiden.

Meropenem Hospira är ett mikrobläkemedel som används på sjukhusen.

Fimea rekommenderar att användningen av meropenem-läkemedelspreparat tills vidare ska begränsas till sådana patienter för vilka det är omöjligt att använda andra läkemedelspreparat.

Mer information:

Sami Paaskoski, överprovisor, tfn 029 522 3237

Johanna Linnolahti, överprovisor, tfn 029 522 3231

Pekka Eränkö, överläkare, tfn 029 522 3322E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.
 

Jaa tämä sivu