Sisältöjulkaisija

null Avandian ja Avandametin myynti lopetetaan 8.11.2010

Avandian ja Avandametin myynti lopetetaan 8.11.2010

1.11.2010

Euroopan lääkevirasto on suositellut rosiglitatsonia sisältävien diabeteslääkkeiden Avandian ja Avandametin myyntiluvan väliaikaista peruuttamista. Suomessa rosiglitatsonia sisältävien lääkkeiden myynti loppuu apteekeissa 8.11.2010. Rosiglitatsonia käyttävien potilaiden tulisi mahdollisimman pikaisesti varata aika omalle lääkärilleen lääkityksen uudelleen järjestämiseksi. Potilaiden ei tule lopettaa lääkitystään keskustelematta asiasta ensin lääkärinsä kanssa.

Rosiglitatsonia sisältävät lääkkeet Avandia ja Avandamet ovat tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat viitanneet mahdollisesti lisääntyneeseen iskeemisten sydänsairauksien (esimerkiksi sydäninfarktin) riskiin rosiglitatsonin käytön yhteydessä.

Vuonna 2009 KELAn sairausvakuutuskorvausta Avandiasta sai 5 267 potilasta ja Avandametistä 9 685 potilasta (lähde: Kelan reseptirekisteri).

Avandian ja Avandametin myyntiluvan väliaikaisesta peruuttamisesta on jo aiemmin tiedotettu sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean että myyntiluvanhaltijan toimesta.

Katso Fimean lääketurvallisuustiedote 23.9.2010:

Euroopan lääkevirasto suosittelee rosiglitatsonia sisältävien lääkkeiden Avandian, Avandametin ja Avaglimin myyntiluvan väliaikaista peruuttamista

Lisätietoja:

Ylilääkäri Hanna Leskinen, p. (09) 4733 4293, 050 447 3111

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi