Sisältöjulkaisija

null Astmalääke reslitsumabi – hintaan nähden vaatimaton vaikutus

Astmalääke reslitsumabi – hintaan nähden vaatimaton vaikutus

16.12.2016

Fimea on arvioinut uuden astmalääkkeen, reslitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Arviointiraportin perusteella reslitsumabin hoidolliset vaikutukset ovat lumeeseen verrattuna johdonmukaisia, mutta vaatimattomia. Esimerkiksi vaikutuksia elämänlaatuun, astmaoireisiin, astman hallintaan ja uloshengityksen sekuntikapasiteettiin ei voida pitää kliinisesti merkittävinä. Reslitsumabi-hoitoa saaneilla potilailla systeemistä kortikosteroidihoitoa vaativia astman pahenemisvaiheita oli potilasvuotta kohden noin yksi vähemmän kuin lumeryhmässä.

Yhden potilaan reslitsumabi-hoito maksaa vuosittain noin 20 000 euroa. Hoidon lääkekustannukset ovat oleellisesti suuremmat kuin hoidolla saavutetut säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa ja sairauspoissaoloihin liittyvissä tuottavuuskustannuksissa (800–900 euroa / potilasvuosi). Pohdittavaksi jää, ovatko kustannukset kohtuulliset suhteessa melko vähäisiin elämänlaatuun ja oireiden lievittymiseen liittyviin vaikutuksiin.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) tulee antamaan alkuvuodesta 2017 suosituksen siitä, kuuluuko vaikean eosinofiilisen astman hoito reslitsumabilla suomalaiseen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Reslitsumabi on ensimmäinen uusi sairaalalääke, josta PALKO antaa kansallisen suosituksen.

Kommentointi

Fimean arviointiraporttia voi kommentoida 15.1.2017 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla. Myös PALKOn suositusta voi myöhemmin kommentoida (PALKO tiedottaa asiasta ).

Lue lisää

Arviointiraportti (pdf)

www.palveluvalikoima.fi

Lisätietoja antaa

  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, p. 029 522 3516
  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
  • Reima Palonen, erityisasiantuntija, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, p. 029 516 3090 (poissa 19.–20.12.2016 ja 29.12.2016–2.1.2017)
  • Taina Mäntyranta, pääsihteeri, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, p. 029 516 3692 (2.1.2017 alkaen)
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi