Sisältöjulkaisija

null Asiakkaat arvostavat Fimean osaamista

Asiakkaat arvostavat Fimean osaamista

13.6.2014

Fimea selvitti lääkealan elinkeinonharjoittajien, luvanhaltijoiden, tutkimus- ja kehittämisyhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyyttä toimintaansa.

Asiakkaiden kokemuksia Fimeasta mitattiin neljällä alueella: Fimean arvojen näkyminen käytännön yhteistyössä, Fimean toimintatapa, palvelulupaus ja tehokkuus sekä henkilöstön osaaminen. Lisäksi kysyttiin Fimean toimintaprosesseista.

Kokonaisuutena kyselyyn vastanneet antoivat Fimealle kouluarvosanaksi 8,23.

Kaikilla mitatuilla osa-alueilla on tapahtunut myönteistä kehitystä verrattuna edelliseen, vuonna 2011 toteutettuun kyselyyn. Paras osa-alue oli henkilöstön osaaminen. Kaikkien mitattujen osa-alueiden tulokset ovat hyvällä tasolla.

Toimintaprosessien tulosten kärjessä erinomaisella tuloksella ovat erityislupa-asiat, tutkimus- ja kehittämistehtävät ja laboratoriotoiminta. Muut toimintaprosessit saivat hyvän tuloksen.

Avoimesta palautteesta kiitosta ja kehittämiskohteita

Fimean henkilöstö sai kiitosta muun muassa asiantuntevuudesta ja ystävällisestä palvelusta. Kiitosta annettiin myös lisääntyneestä avoimuudesta ja entistä nopeammasta toiminnasta sekä siitä, että Fimea on entistä keskustelevampi viranomainen. Kiitosta saivat myös ajallaan tulevat apteekkilupapäätökset ja apteekkitarkastusten neuvova ote. Fimean verkkosivuja pidettiin informatiivisina ja selkeinä.

Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa henkilöstön tavoitettavuus ja päätösten selkeäkielisyys.

Kysely tehtiin 8.–23.4.2014, ja sen toteutti Evidens Oy. Kyselyyn vastasi 538 asiakasta, joista suurin osa oli toimiluvan hakijoita/haltijoita. Kyselyn vastausprosentti oli 42.