Sisältöjulkaisija

null Arvio keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien steroidien keuhkokuumeriskistä on valmistunut

Arvio keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhaloitavien steroidien keuhkokuumeriskistä on valmistunut

21.3.2016

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut keuhkokuumeriskiä, jonka tiedetään liittyvän suoraan hengitysteihin annosteltavien steroidiryhmän lääkkeiden käyttöön keuhkoahtaumataudissa (COPD).

Toukokuussa 2015 alkanut arviointi vahvisti, että inhaloitavaan steroidilääkitykseen liittyy lisääntynyt keuhkokuumeen riski. Samalla kuitenkin todettiin, että hoidolla saavutettavat hyödyt selvästi ylittävät riskin. Riskissä ei todettu merkittäviä eroja eri steroidivalmisteiden välillä.

PRAC suosittelee, että valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet päivitetään arviointituloksen mukaisiksi. PRAC ei katso aiheelliseksi antaa uusia suosituksia itse lääkkeiden käytöstä, mutta kehottaa sekä lääkäreitä että potilaita valppauteen mahdollisen keuhkokuumeen tunnistamisessa. Keuhkokuume ja keuhkoahtaumatauti voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita.

PRACin suositusta käsittelee seuraavaksi Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP), joka myös vahvistaa tuoteinformaation lopullisen sanamuodon.

Lue lisää:

EMAn tiedote 18.3.2016

Fimean verkkouutinen 11.5.2015

Lisätietoja arvioinnista

Lisätietoja antaa

  • Kimmo Jaakkola, ylilääkäri, p. 029 522 3336
  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.