Apulaistutkija

22.9.2006

Apulaistutkija

Valvontaosaston laboratorioyksikössä on tullut haettavaksiapulaistutkijan virka

Laboratorioyksikön tehtäviin kuuluvat markkinoilla olevien lääkevalmisteiden laadunvalvonta sekä farmakopeatoiminnan edellyttämät laboratoriotehtävät. Lääkelaitoksen laboratorio kuuluu Euroopan lääkkeiden laaduntarkastuslaboratorioiden verkostoon ja sillä on SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen laatujärjestelmä.

Apulaistutkijan tehtäviin kuuluvat lääkkeiden laaduntarkastukseen liittyvät laboratoriotehtävät.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • tehtäviin soveltuvaa laboratorioalan koulutusta
  • käytännön kokemusta työskentelystä lääkkeiden laadunvalvontaan liittyvissä laboratoriotehtävissä, erityisesti mikrobiologisten menetelmien hallintaa
  • laboratoriotoiminnan laatujärjestelmien tuntemusta sekä
  • organisointi- ja yhteistyökykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.

Apulaistutkijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 5, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2013,09 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 40 % vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antavat laboratoriopäällikkö Tom Wikberg, puh.(09) 4733 4306 ja erikoistutkija Paula Korhola, puh.(09) 4733 4315.

Hakemusten, joita ei palauteta, tulee olla Lääkelaitoksen kirjaamossa viimeistään maanantaina 9.10.2006 klo 16.15 osoitteessa Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi.

 

Jaa tämä sivu