Sisältöjulkaisija

null Apteekkimaksun määräytymistä tarkennetaan

Apteekkimaksun määräytymistä tarkennetaan

16.4.2014

Apteekkimaksulaissa säädettyä apteekkimaksun määräytymistä halutaan selkeyttää. Lakimuutoksella tarkennettaisiin apteekin liikevaihdosta tehtävien vähennysten laskemista.

Luonnos apteekkimaksulain muutokseksi on lausunnolla, ja hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevään aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2014. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkien vuoden 2013 liikevaihdon perusteella.

Apteekkarit maksavat veroluonteista apteekkimaksua, jonka Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrää vuosittain apteekin liikevaihdon perusteella. Ennen maksun määräämistä apteekin liikevaihdosta vähennetään apteekkimaksulaissa säädetyt vähennykset. Näistä yksi on nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkkeiden myynnin arvo.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden vähennysoikeus tuli lakiin vuonna 2006, kun nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden myynti laajeni apteekkien ulkopuolelle päivittäistavarakauppoihin ja kioskeihin. Eri myyntikanavien yhdenmukaisen verokohtelun vuoksi apteekkimaksulakia muutettiin niin, että apteekkimaksua määrättäessä ei oteta huomioon nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetuista valmisteista aiheutuvaa liikevaihtoa. Lakimuutoksen yhteydessä nikotiinikorvaustuotteiden myynnin vähentämisestä ei säädetty johdonmukaisesti kaikkien liikevaihdosta tehtävien vähennysten osalta.

Fimea on apteekkimaksun suuruutta määrätessään vähentänyt systemaattisesti nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin arvon liikevaihdosta. Vakiintuneen käytännön ja apteekkimaksulakiin tosiasiallisesti kirjatun vähennysoikeuden mukaisen laskentatavan ero vaikuttaa apteekkimaksuun, joka peritään sivuapteekkivähennykseen oikeutetuilta apteekeilta sekä niiltä apteekeilta, joilla muun myynnin arvo on ylittänyt 20 prosenttia. Taloudelliselta merkitykseltään ero on pieni. Vuoden 2012 liikevaihtoon perustuen apteekit maksoivat apteekkimaksua 153,5 miljoonaa euroa, kun lain sanamuodon mukainen perintä olisi ollut noin 16 000 euroa pienempi. Yksittäisillä apteekeilla ero vaihtelee alle eurosta noin tuhanteen euroon.

Vähennyksiin kohdistuvan sääntelyn johdonmukaisuuden kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että lainsäädäntö vastaisi vakiintunutta viranomaiskäytäntöä. Muutoksen voidaan arvioida vastaavan lainsäädännön alkuperäistä tarkoitusta, kun perusteena on apteekkimaksusta vapaiden myyntien osuuksien yhdenmukainen maksukohtelu. Lakimuutoksella vähennyksiä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus muuttaa yhtenäiseksi ja vakiintunutta käytäntöä vastaavaksi.

Niiden apteekkareiden, joiden apteekkimaksuun käytäntö on vaikuttanut, apteekkimaksut voidaan tarkistaa vastaamaan kaikkien vähennysten osalta voimassa ollutta säädöstekstin kirjausta. Fimea antaa erilliset ohjeet aikaisempien apteekkimaksujen mahdollisesta tarkistuksesta kesän 2014 aikana.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö

Luonnos HE:ksi

Lisätietoja:

Lakiluonnoksesta lisätietoja antavat (STM):

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 391

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, p. 0295 163 382

Merituuli Mähkä, suunnittelija, p. 0295 163 575Fimeasta lisätietoja antavat:

Eija Pelkonen, johtaja, p. 029 522 3200

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100