Sisältöjulkaisija

null Apteekkimaksu muuttuu apteekkiveroksi ja siirtyy Verohallintoon

Apteekkimaksu muuttuu apteekkiveroksi ja siirtyy Verohallintoon

17.3.2016

Hallitus esittää muutoksia apteekkimaksuun. Muutoksen toteutuessa apteekkareille nykyisin määrättävä apteekkimaksu korvataan oma-aloitteisesti maksettavalla ja ilmoitettavalla apteekkiverolla.  

Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi annettiin 17.3.2016. Esitys sisältää toteutuessaan useita muutoksia verolakeihin vuoden 2017 alusta. Apteekkivero on yksi uusista lakimuutoksista.

"Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja aluehallintovirastot hoitavat vielä vuodelta 2016 määrättävään apteekkimaksuun liittyvät tehtävät. Vuodelta 2017 maksettavaan apteekkiveroon liittyvät tehtävät hoitaa Verohallinto", kertoo johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta.

Apteekkivero maksetaan oma-aloitteisesti

Fimea määrää nykyisin apteekkimaksun maksettavaksi apteekkarin antaman ilmoituksen perusteella. Menettely muuttuu uudistuksen myötä niin, että apteekkari laskee ja ilmoittaa maksettavan apteekkiveron määrän sekä maksaa veron oma-aloitteisesti Verohallinnolle ilman erillistä päätöstä viimeistään helmikuussa.

Fimea on saanut apteekkimaksuilmoituksella tietoja myös muuta valvontaa ja apteekkitoiminnan kehittämistoimintaa varten. Näitä tietoja tarvitaan muutoksen jälkeenkin, joten jatkossa tällaiset tiedot kerätään erikseen.

"Fimean tarvitsemat tiedot tullaan keräämään sähköisesti ja pyrimme löytämään ratkaisun, joka olisi mahdollisimman vaivaton ja helppo sekä apteekkareille tiedon antamiseen että Fimealle kerätyn tiedon jatkojalostamiseen", kertoo johtaja Eija Pelkonen Fimeasta.

Apteekkivero maksetaan helmikuussa

Apteekkivero erääntyy maksettavaksi aikaisemmin kuin apteekkimaksu nykyisin. Kalenterivuodelta maksettava apteekkivero maksetaan seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä, kun apteekkimaksu nykyisin erääntyy maksettavaksi vasta seuraavana syksynä. Vuodelta 2017 maksettavan apteekkiveron voi poikkeuksellisesti maksaa 12.6.2018 mennessä.

Verohallinto tulee antamaan ohjeistusta apteekkiverosta, kun ehdotetut lait ovat tulleet voimaan.

Lue lisää:

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. 029 522 3210.