Sisältöjulkaisija

null Apteekkien vuosittaiset ilmoitukset Fimealle

Apteekkien vuosittaiset ilmoitukset Fimealle

2.1.2019

Apteekin ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2018. Tiedot tulee toimittaa viimeistään 31.1.2019. Tiedot ilmoitetaan ainoastaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Lomake tulee täyttää, vaikka apteekilla ei olisi ollut lääkevalmistusta vuonna 2019.

Apteekista toimitettujen reseptien, eurooppalaisten reseptien ja Schengen-todistusten lukumäärät vuonna 2018

Apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle kalenterivuosittain edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä. Eurooppalaisista (mukaan lukien pohjoismaisista) lääkemääräyksistä tulee ilmoittaa kaikki reseptipäiväkirjan tiedot. Myös apteekista annettujen Schengen-todistusten lukumäärä ilmoitetaan kalenterivuosittain Fimealle.

Reseptilukumäärä ilmoitetaan reseptipäiväkirjan mukaisesti, jolloin lukumäärään sisältyvät myös kaikki koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden toimituskerrat.

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella viimeistään 31.1.2019 lukuun ottamatta reseptipäiväkirjan tietoja eurooppalaisista resepteistä, jotka toimitetaan postitse (ei kopioita resepteistä) osoitteeseen Fimea, PL 55, 00034 FIMEA.

Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää:

Fimean määräys 2/2016: Lääkkeiden toimittaminen

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus

Fimean määräys 1/2014: Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

Lisätietoja antaa

  • Juha Sinnemäki, yliproviisori, p. 029 522 3260
  • Tiina Kuosa, yliproviisori, p. 029 522 3269
  • Johannes Pietiläinen, yliproviisori, p. 029 522 3212
  • Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215
  • Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, p. 029 522 3246
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi