Sisältöjulkaisija

null Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistusilmoitukset ja muut ilmoitukset Fimealle

Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistusilmoitukset ja muut ilmoitukset Fimealle

4.1.2018

Apteekin ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2017.

Ilmoituksen tulee sisältää kyseisessä apteekissa valmistettujen ex tempore -reseptien lukumäärä ja valmistetut määrät lääkemuodoittain. Lisäksi ilmoitetaan vuonna 2017 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten apteekkiin tai sivuapteekkiin hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät. Uutena asiana kysytään lääkkeiden pakkaamisesta ja maahantuonnista.

Apteekkien ex tempore -valmistusta koskevat tiedot tulee toimittaa Fimealle viimeistään 31.1.2018. Tiedot ilmoitetaan ainoastaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen toimitetaan viikolla 1 Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Lomake tulee täyttää, vaikka apteekilla ei olisi ollut lääkevalmistusta vuonna 2017.

Apteekista toimitettujen reseptien, eurooppalaisten reseptien ja Schengen-todistusten lukumäärät vuonna 2017

Apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle kalenterivuosittain edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä. Eurooppalaisista (mukaan lukien pohjoismaisista) lääkemääräyksistä tulee ilmoittaa kaikki reseptipäiväkirjan tiedot. Myös apteekista annettujen Schengen-todistusten lukumäärä ilmoitetaan kalenterivuosittain Fimealle.

Reseptilukumäärä ilmoitetaan reseptipäiväkirjan mukaisesti, jolloin lukumäärään sisältyvät myös kaikki koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden toimituskerrat.

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella viimeistään 31.1.2018 lukuun ottamatta reseptipäiväkirjan tietoja eurooppalaisista resepteistä, jotka toimitetaan postitse osoitteeseen Fimea, PL 55, 00034 FIMEA.

Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää:

Fimean määräys 2/2016: Lääkkeiden toimittaminen

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus

Fimean määräys 1/2014: Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

Lisätietoja antaa

  • Johannes Pietiläinen, yliproviisori, p. 029 522 3212
  • Juha Sinnemäki, yliproviisori, p. 029 522 3260
  • Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3255
  • Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi