Sisältöjulkaisija

null Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

31.12.2014

Apteekin ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2014.

Ilmoituksen tulee sisältää kyseisessä apteekissa valmistettujen ex tempore -reseptien lukumäärä ja valmistetut määrät lääkemuodoittain. Lisäksi ilmoitetaan vuonna 2014 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten apteekkiin tai sivuapteekkiin hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät.

Apteekkien ex tempore -valmistusta koskevat tiedot tulee toimittaa Fimealle viimeistään 31.1.2015. Tiedot ilmoitetaan ainoastaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Lomake tulee täyttää, vaikka apteekilla ei olisi ollut lääkevalmistusta vuonna 2014.

Apteekista toimitettujen reseptien, eurooppalaisten reseptien ja Schengen-todistusten lukumäärät vuonna 2014

Apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle kalenterivuosittain edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä. Eurooppalaisista (mukaan lukien pohjoismaisista) lääkemääräyksistä tulee ilmoittaa kaikki reseptipäiväkirjan tiedot. Myös apteekista annettujen Schengen-todistusten lukumäärä ilmoitetaan kalenterivuosittain Fimealle.

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella viimeistään 31.1.2015 lukuun ottamatta reseptipäiväkirjan tietoja eurooppalaisista resepteistä, jotka toimitetaan postitse osoitteeseen Fimea, PL 55, 00034 FIMEA.

Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää:

Fimean määräys 5/2011: Lääkkeiden toimittaminen

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus

Fimean määräys 1/2014: Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

Lisätietoja:

Satu Suvanto, tarkastaja, p. 029 522 3250

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215

Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.