Sisältöjulkaisija

null Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

30.12.2015

Apteekin ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2015.

Ilmoituksen tulee sisältää kyseisessä apteekissa valmistettujen ex tempore -reseptien lukumäärä ja valmistetut määrät lääkemuodoittain. Lisäksi ilmoitetaan vuonna 2015 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten apteekkiin tai sivuapteekkiin hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät.

Apteekkien ex tempore -valmistusta koskevat tiedot tulee toimittaa Fimealle viimeistään 31.1.2016. Tiedot ilmoitetaan ainoastaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Lomake tulee täyttää, vaikka apteekilla ei olisi ollut lääkevalmistusta vuonna 2015.

Apteekista toimitettujen reseptien, eurooppalaisten reseptien ja Schengen-todistusten lukumäärät vuonna 2015

Apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle kalenterivuosittain edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä. Eurooppalaisista (mukaan lukien pohjoismaisista) lääkemääräyksistä tulee ilmoittaa kaikki reseptipäiväkirjan tiedot. Myös apteekista annettujen Schengen-todistusten lukumäärä ilmoitetaan kalenterivuosittain Fimealle.

Reseptilukumäärä ilmoitetaan reseptipäiväkirjan mukaisesti, jolloin lukumäärään sisältyvät myös kaikki koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden toimituskerrat.

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella viimeistään 31.1.2016 lukuun ottamatta reseptipäiväkirjan tietoja eurooppalaisista resepteistä, jotka toimitetaan postitse osoitteeseen Fimea, PL 55, 00034 FIMEA.

Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää:

Fimean määräys 5/2011: Lääkkeiden toimittaminen
Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus
Fimean määräys 1/2014: Lääkkeiden toimittaminen eurooppalaisen lääkemääräyksen perusteella

Uutista päivitetty 5.1.2016. Lisätty virke: Reseptilukumäärä ilmoitetaan reseptipäiväkirjan mukaisesti, jolloin lukumäärään sisältyvät myös kaikki koneellisesti annosjaeltujen lääkkeiden toimituskerrat.

Lisätietoja antaa

  • Satu Suvanto, tarkastaja, p. 029 522 3250
  • Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215
  • Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246
  • Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.