Sisältöjulkaisija

null Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

20.12.2013

Apteekkien vuosittaiset ex tempore -lääkevalmistus- ja muut ilmoitukset Fimealle

Apteekin ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2013.Ilmoituksen tulee sisältää kyseisessä apteekissa valmistettujen ex tempore -reseptien lukumäärä ja valmistetut määrät lääkemuodoittain. Lisäksi ilmoitetaan vuonna 2013 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten apteekkiin tai sivuapteekkiin hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät.Apteekkien ex tempore -valmistusta koskevat tiedot tulee toimittaa Fimealle viimeistään 31.1.2014. Tiedot ilmoitetaan ainoastaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Lomake tulee täyttää, vaikka apteekilla ei olisi ollut lääkevalmistusta vuonna 2013.

Apteekista toimitettujen reseptien, pohjoismaisten reseptien ja Schengen-todistusten lukumäärät vuonna 2013

Apteekkien tulee ilmoittaa Fimealle kalenterivuosittain edellisen vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä. Pohjoismaista peräisin olevista lääkemääräyksistä tulee ilmoittaa kaikki reseptipäiväkirjan tiedot. Myös apteekista annettujen Schengen-todistusten lukumäärä ilmoitetaan kalenterivuosittain Fimealle.Tiedot ilmoitetaan sähköisellä tiedonkeruulomakkeella viimeistään 31.1.2014 lukuun ottamatta reseptipäiväkirjan tietoja pohjoismaisista resepteistä, jotka toimitetaan postitse osoitteeseen Fimea, PL 55, 00034 FIMEA.Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Fimealle ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen.

Lue lisää:

Fimean määräys 5/2011: Lääkkeiden toimittaminen

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus

Lisätietoja:

Piia Korhonen, yliproviisori, p. 029 522 3236

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. 029 522 3215

Pirjo Rosenberg, yliproviisori, p. 029 522 3246

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254Lomakkeen toimittamiseen liittyvät tiedustelut:

Marja Pietikäinen, osastosihteeri, p. 029 522 3211Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.