Sisältöjulkaisija

null Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015 on julkaistu

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015 on julkaistu

2.1.2017

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut selvityksen apteekkien talouden kehittymisestä vuosina 2012–2015. Selvityksen mukaan aineiston apteekkien toiminta on ollut vuonna 2015 liiketaloudellisesti hyvin kannattavaa ja apteekit ovat pääsääntöisesti vakavaraisia. Apteekkien väliset erot liikevoiton suhteen vaihtelevat kuitenkin suuresti eri liikevaihtoryhmien sisällä. Myös liikevaihtoryhmien ääripäät poikkeavat toisistaan huomattavasti. Vaikka liikevaihto ja lääkkeiden myynti ovat tarkastelujaksolla kasvaneet, näyttää liikevoiton kasvu vastaavana ajankohtana hieman hidastuneen.

Apteekkien keskimääräinen liikevaihto kasvoi vuosina 2012–2015 lähes kahdeksan prosenttia. Apteekkien lääkemyynti kasvoi tarkastelujaksolla vajaat 10 prosenttia ja yleisten kauppatavaroiden myynti kasvoi vajaat neljä prosenttia. Vuonna 2015 apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen satunnaisia eriä oli 267 000 euroa. Apteekkien myyntikatteissa oli havaittavissa pientä laskua ja apteekkien maksuvalmius oli tarkastelujaksolla heikentynyt.

Erityisesti suuret apteekit ovat siirtäneet yleisten kauppatavaroiden myyntiä apteekkien yhteydessä toimivien yhtiöiden toiminnaksi. Kaikkein pienimpien apteekkien toiminta puolestaan edellyttää tarkkaa taloudellista suunnittelua ja keskimääräistä suurempaa apteekkarin työpanosta.

Tilinpäätösanalyysi pohjautuu taloustietoihin, joita apteekkarit ovat lähettäneet Fimealle. Tilinpäätösanalyysissä ovat mukana ne yksityiset apteekit, jotka olivat toiminnassa koko tarkastelujakson ajan ja joilla oli täysi tilikausi vuosina 2012–2015. Apteekkien tilinpäätösanalyysin avulla voidaan arvioida lääkkeiden saatavuutta ja apteekkien tulonmuodostusta koskevien uudistusten tarpeellisuutta sekä seurata muutosten vaikutuksia.

Lue lisää:

Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2012–2015 (pdf). 2. korjattu painos.

3.1. uutista päivitetty. Julkaistu korjattu painos, jossa tilinpäätösanalyysin sivulla 15 ollutta kuviota 1 on korjattu vastaamaan aineiston apteekkeja (n=532).

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3520
  • Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, p. 029 522 3500
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.