Sisältöjulkaisija

null Apteekkien taloustilanne edelleen hyvä

Apteekkien taloustilanne edelleen hyvä

14.2.2019

Fimean tekemän apteekkien talouden kehittymistä kuvaavan tilinpäätösanalyysin perusteella apteekkien toiminta on vuonna 2017 ollut liiketaloudellisesti kannattavaa ja apteekit ovat pääsääntöisesti vakavaraisia, vaikka liikevaihdoissa, liikevoitoissa ja myyntikatteissa oli havaittavissa laskua ja apteekkien maksuvalmius oli heikentynyt. Maakunnissa ja paikkakunnilla, joissa väestömäärä apteekkia kohden on suuri, voitaisiin apteekkien määrää hyvin talouslukujen perusteella lisätä.

Aineiston apteekkien keskimääräinen liikevaihto vuonna 2017 oli 3,8 miljoonaa euroa. Tämä oli kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vuosien 2014–2017 aikana keskimääräinen liikevaihto oli kuitenkin noussut kolme prosenttia.

Vuonna 2017 apteekkien keskimääräinen liikevoitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 254 000 euroa. Tämä oli neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena ja viisi prosenttia vähemmän kuin 2014. Apteekkarin vuosipalkkaoikaisun ja verojen jälkeen keskimääräinen apteekkien voitto oli 100 750 euroa. Aineiston apteekkien väliset erot liikevoiton jakautumisessa vaihtelivat kuitenkin suuresti eri liikevaihtoryhmien sisällä.

Suomessa oli noin 6 800 asukasta yhtä pää- tai sivuapteekkia kohti vuonna 2017. Suomalaiset pääapteekit olivat avoinna keskimäärin 58 tuntia viikossa. Apteekkipalveluiden saatavuudessa oli kuitenkin havaittavissa merkittäviä maakuntakohtaisia eroja.

Tilinpäätösanalyysi pohjautuu apteekkareiden syksyllä 2018 Fimealle ilmoittamiin tietoihin. Tilinpäätös-analyysissä ovat mukana ne yksityiset apteekit, jotka olivat toiminnassa koko tarkastelujakson ajan ja joilla oli täysi tilikausi vuosina 2014–2017.

Lue lisää

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2019. Apteekkien tilinpäätösanalyysi 2014–2017 (pdf).

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3520
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3515
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi