Takaisin edelliselle sivulle

Apteekkien palvelupisteistä annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Apteekkien palvelupisteistä annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

23.11.2010

Apteekkien palvelupisteistä annettavan määräyksen valmistelu alkaa

– kutsu yhteistyöhön

Eduskunta on hyväksynyt lääkelain muutokset ja lakimuutosten odotetaan tulevan voimaan 1.2.2011. Lakimuutoksella mahdollistetaan jatkossa muun muassa apteekkien palvelupisteiden perustaminen syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden lääkehuollon toimivuuden parantamiseksi.

Lääkelakiin lisättävän uuden 52 a §:n mukaan apteekkari voi perustaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antaman luvan perusteella apteekin palvelupisteen haja-asutusalueelle tai kyläkeskukseen, jos siellä ei ole riittäviä toimintaedellytyksiä sivuapteekin pitämiselle. Apteekin palvelupiste voidaan perustaa erityisestä syystä myös muualle turvaamaan lääkkeiden saatavuutta. Palvelupiste voidaan perustaa apteekin sijoittumisalueelle tai siihen rajoittuvan kunnan alueelle.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi antaa määräyksiä luvan hakemisesta sekä palvelupisteen toiminnasta, tiloista, lääkevalikoimasta, hoitamisesta ja tarkastamisesta.

Olemme aloittamassa apteekkien palvelupisteitä koskevan määräyksen valmistelun ja kutsumme sidosryhmät yhteistyöhön apteekkien palvelupisteiden toiminnan pelisääntöjen luomiseksi.

Tarkoituksenamme on muodostaa käytännön toimijoista ja muista sidosryhmien edustajista työryhmä, jossa keskustellaan määräykseen sisällytettävistä asioista ja jonka työskentelyn pohjalta Fimeassa laaditaan määräysluonnos. Yhteistyönä valmistellusta määräysluonnoksesta kuullaan laajemmin toimijoita ja sidosryhmiä kirjallisesti alkuvuodesta 2011. Tavoitteena on julkaista apteekkien palvelupisteitä koskeva määräys 1.3.2011.

Työryhmään toivotaan käytännössä nykyisten lääkekaappien toimintaa tuntevia ja apteekkien palvelupisteistä kiinnostuneita edustajia; apteekkitoimijoista neljä (4) edustajaa, Suomen Apteekkariliiton edustaja, Suomen Farmasialiiton edustaja ja Proviisoriyhdistyksen edustaja. Lisäksi toivomme yliopistojen apteekkien edustajan osallistumista ryhmän työskentelyyn; edustaja voi olla joko Helsingin tai Itä-Suomen yliopiston apteekista.

Määräyksen laatimisen tiukan aikataulun vuoksi ensimmäinen työryhmän kokous pidetään Fimeassa keskiviikkona 1.12.2010 klo 13.00 -16.00 ja toinen kokous 16.12.2010 klo 9.00 - 12.00. Pyydämme ilmoittamaan työryhmän työskentelyyn osallistuvien nimet ja yhteystiedot sähköpostiosoitteineen kokouskutsujen lähettämistä varten viimeistään 26.11.2010 yliproviisori Anne Hirvoselle.

Lue lisää:

Farmasian päivät 2011, Eija Pelkonen: ”Lääkelain keskeiset muutokset – pykälistä käytäntöön” (pdf)

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta, p. (09) 4733 4210

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi

Jaa tämä sivu