Sisältöjulkaisija

null Apteekkien lääkevalmistuksesta annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Apteekkien lääkevalmistuksesta annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

24.8.2011

Apteekkien lääkevalmistuksesta annettavan määräyksen valmistelu alkaa – kutsu yhteistyöhön

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on aloittamassa apteekkien lääkevalmistusta koskevan määräyksen uudistamisen. Nykyisen määräyksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2011.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi antaa määräyksiä apteekin lääkevalmistuksessa ja sopimusvalmistuksessa noudatettavista menettelytavoista ja antaa tarkempia määräyksiä ilmoitusmenettelystä. Apteekissa tapahtuva sopimusvalmistus edellyttää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen lupaa. Lupaan voidaan liittää lääkkeen valmistusta, luovutusta ja käyttöä koskevia sekä muita lääketurvallisuuden edellyttämiä ehtoja.

Määräyksen valmistelun aikana selvitetään, tulisiko lääkkeiden annosjakelua koskevien menettelytapojen kuvaaminen sisällyttää apteekkien lääkevalmistus -määräykseen tai tulisiko niistä laatia oma erillinen määräys.

Fimea kokoaa käytännön toimijoista ja muista sidosryhmien edustajista työryhmän, jossa keskustellaan apteekkien lääkevalmistusta käsittelevän määräyksen muutostarpeista ja jonka työskentelyn pohjalta Fimeassa laaditaan määräysluonnos. Yhteistyönä valmistellusta määräysluonnoksesta kuullaan laajemmin toimijoita ja sidosryhmiä kirjallisesti myöhemmin syksyllä 2011. Uusittu määräys julkaistaan loppuvuodesta 2011 ja saatetaan voimaan 1.1.2012.

Työryhmään toivotaan mukaan henkilöitä, joilla on kokemusta apteekkien lääkevalmistuksesta; apteekkitoimijoista neljä (4) ja sairaala-apteekeista kaksi (2) edustajaa, Suomen Apteekkariliiton edustaja, Suomen Farmasialiiton edustaja ja Suomen Proviisoriyhdistyksen edustaja. Lisäksi työryhmään toivotaan edustajia Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston apteekeista, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Kansaneläkelaitoksesta. Apteekkien edustajia pyydetään ottamaan yhteyttä Suomen Apteekkariliittoon, joka on luvannut koordinoida apteekkien edustajien työryhmätyöskentelyyn ilmoittautumisen Fimealle.

Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään Fimeassa keskiviikkona 7.9.2011 klo 12.00–15.00. Pyydämme ilmoittamaan työryhmän työskentelyyn osallistuvien nimet ja yhteystiedot sähköpostiosoitteineen kokouskutsujen lähettämistä varten viimeistään perjantaina 2.9.2011 yliproviisori Anna von Bonsdorff-Nikanderille (sähköpostiosoitteeseen anna.von.bonsdorff@fimea.fi).

Lisätietoja:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. (09) 4733 4478

Kristine Salminen, yliproviisori, p. (09) 4733 4379

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510