Sisältöjulkaisija

null Apteekkien ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

4.1.2012

Apteekkien ex tempore -lääkevalmistuksen vuosi-ilmoitus

Apteekkien ex tempore -valmistusta koskevat tiedot ilmoitetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen sähköisellä tiedonkeruulomakkeella. Linkki tiedonkeruulomakkeeseen on toimitettu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen ilmoitettuun apteekkarin sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitukset tulee toimittaa viimeistään 31.1.2012.

Apteekkien lääkevalmistuksesta annetun Fimean määräyksen 6/2011 mukaan apteekkien tulee ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen apteekkien ja mahdollisten sivuapteekkien ex tempore -lääkevalmistusta koskevat tiedot vuodelta 2011.

Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • ex tempore -reseptien lukumäärä
  • steriili/ei-steriili
  • lääkemuoto
  • vaikuttava aine
  • valmistettu määrä

Tammikuussa 2012 ilmoitetaan vuonna 2011 ex tempore- ja/tai muuta lääkevalmistusta varten apteekkiin tai sivuapteekkiin hankitut vaikuttavat aineet ja niiden hankintamäärät.

Lue lisää:

Fimean määräys 6/2011: Apteekkien lääkevalmistus (pdf)

Lisätietoa:

Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori p. (09) 4733 4478

Pirjo Rosenberg, yliproviisori p. (09) 4733 4527

Mikäli tiedonkeruulomake ei ole saapunut toivottuun sähköpostiosoitteeseen, tulee ottaa yhteyttä osastosihteeri Saana Junttoseen, p. (09) 4733 4222.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.