Sisältöjulkaisija

null Apteekkareiden aika tehdä apteekkimaksuilmoitus Fimeaan

Apteekkareiden aika tehdä apteekkimaksuilmoitus Fimeaan

1.2.2013

Apteekkareiden aika tehdä apteekkimaksuilmoitus Fimeaan

Apteekkimaksusta annetun lain (148/1846) mukaan apteekkareiden tulee toimittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tiedot apteekkiliikkeen tuloista ja menoista vuosittain toukokuun 1. päivään mennessä. Apteekkarin ilmoituksen perusteella Fimea määrää maksettavan apteekkimaksun.

Fimea on vahvistanut uuden lomakkeen apteekkimaksuilmoituksen antamiseen. Uusitun lomakkeen täyttöohjeineen toivotaan auttavan ja ohjaavan apteekkareita nykyistä paremmin ilmoituksen tekemisessä. Täytetty ilmoituslomake liitteineen tulee toimittaa Fimeaan yhtenä kokonaisuutena, puutteellisia ilmoituksia tai erillisiä liitteitä ei tule lähettää Fimeaan etukäteen.

Fimea korostaa, että ilmoituksen antaminen on apteekkarin velvollisuus ja hän vakuuttaa allekirjoituksellaan lomakkeessa annetut tiedot oikeiksi. Fimea asioi apteekkimaksuasioissa ensisijaisesti apteekkarin kanssa. Apteekkari voi kuitenkin antaa esim. käyttämänsä tilitoimiston yhteystiedot ja valtuuttaa tilitoimiston mahdollisten lisätietojen ja selvennysten antamiseen, mutta siinäkin tapauksessa apteekkari on vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

Lomakkeella kerätään myös muita, yleisempiä tietoja apteekin liiketoiminnasta Fimean lakisääteisiin valvonta- ja kehittämistehtäviin.

Lue lisää:

Apteekkimaksu

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, johtaja, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessi,

p. 029 522 3200 (apteekkimaksuun liittyvät yleiset asiat)

Marja Pietikäinen, osastosihteeri, p. 029 522 3211 (apteekkimaksuilmoituksen tekeminen)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.