Sisältöjulkaisija

null Apteekit avuksi etälääkärikokeiluihin

Apteekit avuksi etälääkärikokeiluihin

16.6.2016

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on saanut viime aikoina paljon kyselyjä etälääkäripalveluista apteekin tiloissa. Etälääkäripalveluilla tuotettaisiin lääkäripalveluja seuduille, joilla palveluiden saatavuudessa on ongelmia esimerkiksi kunnallisten terveyspalveluiden vähenemisen tai lääkäripulan vuoksi.

Fimea kannattaa apteekin ja paikallisen terveydenhuollon yhteistyötä etälääkäripalvelujen kokeilemisessa.  Apteekki voisi tarjota tilan palvelulle sekä järjestää esimerkiksi teknisen tuen yhteyden ottamiseksi etälääkäriin. Kokeilujen perusteella voitaisiin arvioida toiminnan jatkamisedellytyksiä sekä kehittämis- ja lainsäädäntömuutostarpeita.

Fimea muistuttaa kuitenkin apteekkareita lääkelain vaatimuksista tällaisia kokeiluja suunniteltaessa. Perusperiaate lääkkeen määräämisen ja toimittamisen erillisyydestä tulee edelleenkin toteutua. Toiminnan tarkoitus ei saa olla lääkkeiden käytön tarpeeton lisääminen eikä toiminta saa haitata apteekin perustehtävää eli lääkkeiden toimittamista ja lääkkeisiin liittyvän neuvonnan antamista.
 
Jos apteekkari suunnittelee osallistuvansa etälääkäripalvelukokeiluun, apteekissa tulee olla palvelua varten apteekkitoiminnasta erilliset tilat, jotka täyttävät salassapitosäädösten vaatimukset, soveltuvat luottamukselliseen asiointiin ja tarjoavat lääkäripalvelua käyttävälle asiakkaalle riittävän intimiteettisuojan. Apteekin henkilökunnan tehtävien etälääkärin vastaanottotilanteessa tulee rajoittua asiakkaan tekniseen avustamiseen kuten esimerkiksi etäyhteyden avaamiseen. Jos vastaanottotilanteeseen liittyy lääkkeen määräämistä, asiakkaalla tulee olla mahdollisuus lääkkeen hankkimiseen mistä tahansa apteekista. Fimean näkemyksen mukaan apteekilla ja etälääkäripalvelua tarjoavalla yrityksellä ei tule olla keskinäistä rahaliikennettä.

Ennen kokeilun aloittamista apteekkarin tulee käydä edellä olevat asiat läpi Fimean apteekkivalvonnan kanssa. Apteekkarin tulee myös ilmoittaa Fimealle kokeilun aloittamis- ja päättymisajankohta sekä raportoida kokeilun tuloksista puolivuosittain.

Lisätietoja antaa

  • Satu Suvanto, yliproviisori, p. 029 522 3250
  • Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi