Sisältöjulkaisija

null Apteekin lääkekaappia koskeva ohjeluonnos lausuntokierrokselle

Apteekin lääkekaappia koskeva ohjeluonnos lausuntokierrokselle

20.9.2012

Apteekin lääkekaappia koskeva ohjeluonnos lausuntokierrokselle

Lääkekaappeja koskevan Lääkelaitoksen määräyksen 8/2007 voimassaoloaika päättyy 31.12.2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa on valmisteltu luonnos uudeksi apteekin lääkekaappia koskevaksi ohjeeksi.

Lääkelain 1.2.2011 voimaan tulleen muutoksen (laki 1112/2010) seurauksena voimassa olevia lääkekaappilupia ei enää voi uudistaa. Viimeisimmät lääkekaappien toimiluvat ovat voimassa vuoteen 2017 saakka, ellei apteekkari sitä ennen hae lupaa lääkekaapin korvaavan palvelupisteen perustamiseen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa valmistellussa ohjeluonnoksessa annetaan ohjeita siitä, miten apteekkien lääkekaappien toiminta olisi asianmukaista järjestää lääkekaappien toiminnan loppuajaksi. Ohjeen antamisen yhteydessä ei ole tarkoitus muuttaa apteekkien lääkekaappien nykyistä toimintaa, joten ohje vastaa sisällöllisesti voimassa olevaa määräystä lääkekaapeista.

Ohjeluonnoksesta pyydetään toimijoiden kirjallisia lausuntoja viimeistään 26.10.2012. Kirjalliset lausunnot tulee toimittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Kirjaamoon joko postitse osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Kirjaamo, PL 55, 00301 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi.

Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2013. Ohje julkaistaan sähköisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla.

Lue lisää:

Lausuntopyyntö (pdf)

Ohjeluonnos (pdf)

Lisätietoja:

Anne Hirvonen, yliproviisori, p. (09) 4733 4473

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.