Sisältöjulkaisija

null Apteekeissa kiinnitettävä huomiota lääkemääräysten virheettömyyteen

Apteekeissa kiinnitettävä huomiota lääkemääräysten virheettömyyteen

2.3.2018

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on havaittu Lifecare-potilastietojärjestelmällä uusittuihin lääkemääräyksiin vaikuttava virhe:
Järjestelmävirhe tuottanut vääriä tietoja uusittuihin lääkemääräyksiin

Valvira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Kela selvittävät parhaillaan, onko saman virheen sisältänyt Lifecare-ohjelmistoversio ollut käytössä muissa terveydenhuollon organisaatioissa.

Fimea kehottaa apteekkeja varmistamaan Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän organisaatioista ja myöhemmin mahdollisesti ilmenevistä muista virheellistä ohjelmaversiota käyttäneistä organisaatioista uusittujen lääkemääräysten asianmukaisuuden. Reseptikeskuksessa olevista sähköisen lääkemääräyksen tiedoista on nähtävissä organisaatio, josta lääkemääräys on määrätty. Toimittamisen yhteydessä tulee asiakkaalta tiedustella, onko asiakas käyttänyt kyseistä lääkettä aiemmin. Jos määrätyssä lääkevalmisteessa ilmenee epäselvyyksiä, tulee lääkemääräyksen oikeellisuus varmistaa lääkemääräyksen määränneeltä lääkäriltä lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi ennen lääkkeen toimittamista.  

Apteekkeja kehotetaan seuraamaan myös muiden viranomaisten ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tiedotusta asiasta.

Lisätietoja antaa

  • Juha Sinnemäki, yliproviisori, 02952 23260
  • Anne Hirvonen, yliproviisori, 02952 23215
  • Eija Pelkonen, johtaja, lääkealan toimijoiden valvonta, 02952 23210
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi