Sisältöjulkaisija

null Ajantasaisen lääkitystiedon tärkeyttä korostetaan Lääkehoidon päivänä 2017

Ajantasaisen lääkitystiedon tärkeyttä korostetaan Lääkehoidon päivänä 2017

23.5.2016

Lääkehoidon päivä järjestetään seuraavan kerran 16.3.2017. Tavoitteena on viimevuotiseen tapaan saada lääkkeiden käyttäjiä aktivoitumaan lääkehoitonsa seurannassa ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa. Tapahtumia järjestetään koko viikon 11 ajan. Kohderyhmänä ovat ensi vuonna erityisesti iäkkäät ja monisairaat.

"Potilaan lääkityksen kokonaisuuden hallinta on yksi keskeinen terveydenhuollon ongelma, sillä potilaan lääkitystieto ei siirry ajantasaisena organisaatiosta toiseen. Jo viime Lääkehoidon päivässä nostimme ajantasaisen lääkityslistan merkityksen esiin ja viestimme sen merkityksestä lääkkeiden käyttäjille. Haluamme jatkaa tätä työtä edelleen.)", Fimean kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila kertoo. "Aihe linkittyy myös Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaan. Toimeenpano-ohjelma on mainittu Sipilän hallitusohjelmassa."

Edellinen Lääkehoidon päivä sai hyvää palautetta

Vuoden 2016 Lääkehoidon päivää vietettiin teemalla ”Lääkelista kuntoon!”. Teemaviikon aikana järjestettiin miltei 200 tapahtumaa. Luentotilaisuuksia ja erilaisia tietoiskuja, kampanjoita ja tapahtumia oli useissa apteekeissa ja terveyskeskuksissa eri puolilla Suomea.

Palautekyselyn perusteella Lääkehoidon päivästä on saatu pääasiassa myönteisiä kommentteja. Kiitosta on saanut muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin sekä potilasjärjestöjen yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. Myös teemapäivän tapahtumissa käyneet asiakkaat ovat yleensä olleet tyytyväisiä. Kehitettävää on vielä muun muassa viestinnän ja näkyvyyden lisäämisessä.

Tule mukaan teemapäivään

Lääkehoidon päivä on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta lääkkeistä ja lääkehoidosta. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja edistää paikallista moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi terveyskeskusten, potilasjärjestöjen ja apteekkien välillä. Lääkehoidon päivän järjestelyjä koordinoi Fimea ja sen järjestävät yhteistyössä lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijat.

Tavoitteena on, että teemapäivä näkyy mahdollisimman monella eri paikkakunnalla ympäri Suomen ja tapahtumia järjestettäisiin yhteistyössä eri tahojen kesken. Paikallinen tapahtuma voi olla suunnattu lääkkeiden käyttäjille, alan opiskelijoille tai terveydenhuollon ammattilaisille, ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi apteekeissa, oppilaitoksissa ja terveydenhuollon toimipisteissä.

Lääkehoidon päivää voi seurata verkkosivuilta www.laakehoidonpaiva.fi.

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.