Sisältöjulkaisija

null 30% myynnin muutos on mielestämme varsin korkea vaatimus puolivuotisraportin muutoksille. Voisiko tämä prosenttiluku olla pienempi?

30% myynnin muutos on mielestämme varsin korkea vaatimus puolivuotisraportin muutoksille. Voisiko tämä prosenttiluku olla pienempi?

Muutosprosentti on määritelty velvoitevarastointilain (979/2008) 9 §:ssä. Muutos edellyttäisi lain muuttamista.
 

23.3.2021