Sisältöjulkaisija

null ”Fimea voi hakemuksesta myöntää varastointivelvolliselle luvan alittaa velvoitteen mukaisen määrän, jos lääke on vaarassa tulla varastoaikanaan käyttötarkoitukseensa soveltumattomaksi.” Tarkoitetaanko sillä muutakin kuin kelpoisuusaikojen ylittämistä?

”Fimea voi hakemuksesta myöntää varastointivelvolliselle luvan alittaa velvoitteen mukaisen määrän, jos lääke on vaarassa tulla varastoaikanaan käyttötarkoitukseensa soveltumattomaksi.” Tarkoitetaanko sillä muutakin kuin kelpoisuusaikojen ylittämistä?

Fimean näkemyksen mukaan lainkohta liittyy velvoitevarastoitavan lääkevalmisteen kelpoisuusaikaan. Hakemukset käsitellään Fimeassa varastointivuosikohtaisesti, koska velvoitevarastointilain (979/2008) 9 §:n mukaan varastointivelvoite on voimassa kalenterivuoden ajan.
 

23.3.2021