Nationella anvisningar

Fimea kommer med hjälp av nätverket att utarbeta nationella anvisningar för en interprofessionell rationalisering av läkemedelsbehandlingarna före utgången av år 2015.

Anvisningarna kommer att beskriva nationella och internationella goda förfaranden och konkreta verktyg för utveckling av verksamhetsmodellerna. Samtidigt sammanfattar anvisningarna nätverkets arbete åren 2012−2015.

Anvisningarna bör ge svar åtminstone på följande frågor:

  1. Var identifieras en patient med medicineringsproblem?
  2. På vilket sätt förmedlas information mellan olika aktörer?
  3. Var ska medicineringen fås i ordning?
  4. Hur ska medicineringen fås i ordning?
  5. Hur ska uppföljningen av ändringar i medicineringen utföras?
  6. Hur främjar man interprofessionellt arbete?