Aktörerna i nätverket

Nätverket består av ett utvecklingsnätverk och ett omgivande omfattande samarbetsnätverk och av en stödgrupp som fungerar som koordinator.

Utvecklingsnätverkets verksamhet

Nätverket har byggts upp genom att intervjua aktörer och ledning inom social- och hälsovården runtom i Finland som i praktiken utför interprofessionellt samarbete. Ur intervjumaterialet identifierades de viktigaste målen som bas för utveckling av nätverket. Samtidigt sattes ihop tio utvecklingsteam till den första workshopen i september 2012.

Nya utvecklingsteam intervjuas hela tiden och målet är att ge alla intresserade interprofessionella team en chans att delta.

För närvarande omfattar utvecklingsnätverket 15 team.

• Samkommunen för välfärd i Forssaregionen och Forssa centralapotek Map
• Hyvinge hälsocentral
• Södra Savolax sjukvårdsdistrikt
• Kauhava 3:e apotek, samkommunen Kaksineuvoinen och Mehiläinen Oy
• Kyrkslätt hälsostation
• Kuopio stads kiosk TerveKuopio och Östra Finlands universitetsapotek
• Kuopio universitetssjukhus samjour
• Lahtis stads sjukhus
• Uleåborg hälsocentral
• Rovaniemi hälsocentral
• Salo hälsocentral
• Selänne samkommun för grundservice
• Samkommunen för hälso- och sjukvård i Inre Savolax (Suonenjoki)
• Terveystalo Joensuu

Omfattande samarbetsnätverk

Utvecklingsnätverkets samarbetsparter bildar ett omfattande samarbetsnätverk. Fimea koordinerar hela nätverket tillsammans med en expert på nätverksmetoden. Fimea har i uppgift att bygga upp det nationella samarbetet för främjande av rationell läkemedelsanvändning.

Inom samarbetsnätverket träffar man aktörer och ledning inom social- och hälsovården. Vid mötena förtydligas de lokala utvecklingsmålen. Samtidigt engageras aktörerna i utvecklingsarbetet. I den konsultativa verksamheten tillämpas lärorna om interprofessionell verksamhet som inlärts i utvecklingsteamen och verksamheten sprids vidare.

Nätverkets stödgrupp

Nätverket koordineras av utvecklingschef Antti Mäntylä och planerare Anne Kumpusalo-Vauhkonen på Fimea och metodexpert Timo Järvensivu på Aalto-universitetet.

Koordinatörerna får stöd av nätverkets stödgrupp som samlas till möte ungefär 8 gånger om året. Stödgruppen har i uppgift att bistå i uppbyggandet av det nationella samarbetet så att samtliga lokala, regionala och nationella parter som utvecklar rationell läkemedelsanvändning ska arbeta med samma mål i sikte.

Stödgruppens sammansättning (pdf, på finska)