Interprofessionellt nätverk

Interprofessionellt nätverk för rationalisering av läkemedelsbehandlingar

Fimea har från och med början av 2012 byggt upp ett interprofessionellt nätverk för rationalisering av åldringars läkemedelsanvändning. Nätverket består av ett utvecklingsnätverk och ett omgivande omfattande samarbetsnätverk och av en stödgrupp som fungerar som koordinator.

Nätverkets kärna bygger på det intensivare utvecklingsnätverket. Det har sammanställts av lokala interprofessionella utvecklingsteam, som i så omfattande grad som möjligt täcker patientens hela medicineringshistoria. Utvecklingsteamen består av läkare och sjukvårdare eller andra yrkesutbildade personer inom sjuk- och hälsovården samt av farmacipersonal som arbetar på samma ort.

Om du vill vara med och utveckla verksamheten i ett interprofessionellt team, vänligen kontakta någon av nedanstående personer.

Utvecklingsnätverket omges av omfattande samarbetsnätverk bestående av intressentgrupper och myndigheter. Utvecklingsnätverket inbjuds en gång om året till ett seminarium för att bedöma hur utvecklingsarbetet framskrider.

Logo

 

Inga sökresultat