Läkemedelsstatistik

 

Läkemedelsverkets konsumtionssiffror baserar sig på läkemedelsgrossisters försäljning till apotek och sjukhus. Läkemedelsförsäljningen redovisas i apotekens inköpspris (AIP) utan moms och DDD/1 000 invånare/dag som anger den andelen av befolkningen i promille som har använt dagligen dygnsdosen läkemedel i fråga.

Rapporter
Läkemedelskonsumtion 2015
pdf

Läkemedelskonsumtion 2012-2015
DDD/1 000 invånare
pdf

Läkemedelsförsäljningen 2012-2015
AIP
pdf

Folkpensionsanstalt:
Statistik över sjukförsäkningsförmåner i Finland

WHO Collaborating Centre for Drug Statistcs Methology:
ATC/DDD -klassifikation