För professionella användare av Farmakopén

Åttonde upplagan av Europafarmakopén gäller

Den åttonde upplagan av Europafarmakopén har publicerats som en bok i två band samt i elektronisk form på USB-sticka och som en online-version inkluderande en version för mobil/läsplatta.

Den åttonde upplagan av Europafarmakopén består av två band

Första bandet av Farmakopén innehåller allmänna frågor, allmänna texter, allmänna monografier, läkemedelsformer samt följande monografier över läkemedelsberedningar: vacciner för human och veterinär användning, immunserum för human och veterinär användning, radioaktiva läkemedelspreparat, suturtråd för human och veterinär användning samt homeopatiska preparat. Alla monografier för medicinalväxter och läkemedelsberedningar av medicinalväxter ingår också i band 1.

Det andra bandet av Farmakopén innehåller övriga enskilda monografier i alfabetisk ordning.

Supplement

De tillägg och ändringar som gjorts i åttonde upplagan av Europafarmakopén publiceras i supplement som utkommer tre gånger om året. Supplementen träder i kraft cirka ett halvt år efter att de publicerats. Supplementen är inte kumulativa, men de har emellertid ett kumulativt sakregister. När supplementen publiceras, ersätts emellertid den elektroniska versionen alltid kumulativt med den nya.

Genom sitt beslut har Säkerhets- och utvecklingscetret för läkemedelsområdet fastställt följande supplement till Europafarmakopéns åttonde upplaga:

 • Supplement 8.1 (Supplement 8.1) i kraft från 1.4.2014,
 • Supplement 8.2 (Supplement 8.2) i kraft från 1.7.2014,
 • Supplement 8.3 (Supplement 8.3) i kraft från 1.1.2015,
 • Supplement 8.4 (Supplement 8.4) i kraft från 1.4.2015,
 • Supplement 8.5 (Supplement 8.5) i kraft från 1.7.2015,
 • Supplement 8.6 (Supplement 8.6) i kraft från 1.1.2016,
 • Supplement 8.7 (Supplement 8.7) i kraft från 1.4.2016 och
 • Supplement 8.8 (Supplement 8.8) i kraft från 1.7.2016.

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén

Anvisningar som underlättar användningen av farmakopén finns tryckta på de första sidorna i band 1.

Med tanke på en korrekt tolkning av monografierna och texterna är det viktigt att läsaren läser igenom de allmänna principerna (General Notices). Påminnelse om detta finns i nedre kanten av varje uppslag "General Notices (1) apply to all monographs and other texts".

En förteckning över de allmänna monografierna och anvisningarna för hur de ska tillämpas finns på titelbladet till band 1 och 2.

De separata monografierna innehåller inga särskilda hänvisningar till de allmänna monografierna. En påminnelse om dem finns emellertid i nedre kanten av varje uppslag i form av texten "See the information section on general monographs (cover pages)".

Ändringar och korrigeringar i textinnehållet har markerats med vertikala streck i marginalen. Horisontella streck i marginalen betyder att en del av texten har strukits. De korrigerade monografier och texter som är avsedda att tas i bruk direkt efter publiceringen har markerats med ordet ”corrected” efter monografins versions- och referensnummer.

Textversionernas spårbarhet har förbättrats genom att versionsdateringen för den föregående upplagan har bibehållits, såvida textinnehållet inte har ändrats (t.ex. 01/2008:20223 corrected 6.1). Information om publikationen av de första textversionerna finns också på EDQM:s webbplats i databasen Knowledge.

Att beakta - den åttonde upplagan

Jämfört med den föregående upplagan av Europafarmakopén och supplementen till den innehåller den åttonde upplagan en helt ny allmän text och 18 nya monografier. Därtill har sju allmänna texter och 42 monografier uppdaterats. Det har även gjorts några systematiska och redaktionella ändringar i den åttonde upplagan.

Den åttonde upplagans inledning, innehållsförteckning (innehåller de ändringar som gjorts i den 8 upplagan) och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns i tjänsten Pharmaeuropa Online (se länkarna under ”Läs mer”).

Att beakta – Supplement 8.1

I supplementet 8.1 är antalet nya monografier 8 stycken. 3 allmänna texter och 42 monografier har uppdaterats. I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.1 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.2

I supplementet 8.2 är antalet nya allmänna texter 1 stycken och nya monografier 9 stycken. 8 allmänna texter och 61 monografier har uppdaterats. I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.2 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.3

I supplementet 8.3 är antalet nya allmänna texter 1 stycken och nya monografier 14 stycken. 5 allmänna texter och 90 monografier har uppdaterats. I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.3 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.4

I supplementet 8.4 är antalet nya allmänna texter 1 stycken och nya monografier 8 stycken. 12 allmänna texter och 37 monografier har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas en monografi (lakritsrot, flytande standardiserat etanolextrakt). I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.4 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.5

I supplementet 8.5 är antalet nya allmänna texter 1 stycken och nya monografier 5 stycken. 10 allmänna texter och 37 monografier har uppdaterats. I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.5 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.6

I supplementet 8.6 är antalet nya monografier 13 stycken. 13 allmänna texter och 84 monografier har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas tre monografier (Clostridium novyi alpha antitoxin for veterinary use (0339), Clostridium perfringens beta antitoxin for veterinary use (0340) ja Clostridium perfringens epsilon antitoxin for veterinary use (0341)). I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.6 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.7

I supplementet 8.7 är antalet nya allmänna texter 4 och nya monografier 21 stycken. 6 allmänna texter och 62 monografier har uppdaterats. Från Europafarmakopén avlägsnas en monografi, Cinnamon tincture (1819). I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.7 (se länkarna nedan).

Att beakta – Supplement 8.8

I supplementet 8.8 är antalet nya monografier 6 stycken. 8 allmänna texter och 30 monografier har uppdaterats. I tjänsten Pharmeuropa Online finns kommentarer till ändrade och korrigerade texter samt innehållsförteckningen över supplementet 8.8 (se länkarna nedan).

Läs mer:

Upplaga 8.
Inledning
Innehållsförteckning
Uppdaterade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.1:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.2:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.3:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.4:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.5:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.6:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.7:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)

Supplement 8.8:
Innehållsförteckningen
Ändrade och korrigerade texter (kommentarer)
Pharmeuropa Online
Knowledge database

Beställningar av Europafarmakopén, supplement samt en Online-version och USB-sticka:
EDQM Publications

Uppdaterad 1.7.2016

Mer information

 • Helle Marjo-Riitta
  Enhetschef tel. 0295223320
 • Salo Piia
  Specialforskare tel. 0295223433
 • Wikberg Tom
  Laboratoriechef tel. 0295223230