Beslut

Europafarmakopén 006355/00.01.01/2016
Träder i kraft den 1.1.2017.

Europafarmakopén 002866/00.01.01/2016
Träder i kraft den 1.7.2016.

Europafarmakopén 001277/00.01.01/2016
Träder i kraft den 1.4.2016.

Europafarmakopén 005514/00.01.01/2015
Träder i kraft den 1.1.2016

Europafarmakopén 002361/00.01.01/2015
Träder i kraft den 1.7.2015.

Europafarmakopén 000777/00.01.01/2015
Träder i kraft den 1.4.2015.

Europafarmakopén 003168/00.01.01/2014
Träder i kraft den 1.1.2015.

Europafarmakopén 000628/00.01.01/2014
Träder i kraft den 1.7.2014.

Europafarmakopén 000394/00.01.01/2014
Träder i kraft den 1.4.2014.

Europafarmakopén 000753/00.01.01/2013
Träder i kraft den 1.1.2014

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets beslut om läkemedelsförteckning 1095/2009