Anvisningar

1/2014 Anmälan om biverkningar av läkemedelspreparat givna till djur

2/2013 Anmälan om läkemedelsbiverkningar

1/2013 Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage

1/2012 Apotekets medicinskåp

Beställningar
Edita Publishing Oy
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
tfn. 0204 5005