Anvisningar

1/2017 Anmälan om läkemedelsbiverkningar

1/2014 Anmälan om biverkningar av läkemedelspreparat givna till djur

1/2013 Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage

1/2012 Apotekets medicinskåp