Våra mål

  • Fimeas verksamhet främjar de finländska läkemedelsanvändarnas hälsa och välmående.
  • Fimea är en öppen, effektiv, kompetent aktör med ett mångsidigt nätverk till vilken myndighetsfunktionerna inom läkemedelsbranschen i Finland har koncentrerats.
  • Fimea påverkar starkt läkemedelsbesluten och främjar de nationella målen genom att vara aktivt integrerad i nätverken inom läkemedelsbranschen i Europa.
  • Fimeas verksamhet omfattar utöver läkemedelstillsyn även produktion av tillförlitlig och förståelig information om läkemedel och läkemedelsbehandlingar samt främjande av högklassig forskning och utveckling av läkemedel och läkemedelsbranschen.
  • Fimea har en nöjd, växande kundskara och en stabil ekonomi.
  • Fimea är en eftertraktad arbetsplats till vilken de mest kompetenta och erfarna experterna söker sig.
  • Fimea arbetar med en organisationsstruktur som är digitalt optimerad efter behov oberoende av tid och plats.