Mål och medel

Vi säkerställer säkerheten hos och tillgången till human- och veterinärmedicinska läkemedel samt rationella läkemedelsbehandlingar

 • Genom att sörja för läkemedelssäkerheten och inrikta tillsynen på det väsentliga
 • Genom att främja rationell användning av läkemedel som en del av en helhetsinriktad behandling av patienten
 • Genom att utvärdera läkemedels terapeutiska och ekonomiska värde
 • Genom att agera aktivt i syfte att främja tillgången till läkemedel och utveckla läkemedelsförsörjningen
 • Genom att producera och förmedla läkemedelsinformation
 • Genom att bygga upp samarbete för utvärdering, forskning och utveckling av läkemedelsbranschen
 • Genom att aktivt samarbeta med våra intressentgrupper

Vi arbetar för den finländska hälso- och sjukvårdens intressen i nätverken inom läkemedelsbranschen i Europa.

 • Genom att öka betydelsen av vår expertis i EU:s organ och nätverken inom läkemedelsbranschen i Europa
 • Genom att aktivt söka oss till internationella försäljningstillstånds- och tillsynsuppdrag
 • Genom att i vår verksamhet betona biologiska och för folkhälsan viktiga läkemedel, generiska läkemedel samt individuell medicinering.
 • Genom att vara en aktiv kompanjon i nätverket för utvärdering av hälsoteknologi

Vi stöder innovationer och ger råd till aktörerna inom läkemedelsbranschen under ett läkemedels hela livscykel

 • Genom att styra lovande läkemedelsinnovationer framåt med hjälp av läkemedelsrådgivning
 • Genom att främja verksamhet i samband med kliniska läkemedelsprövningar
 • Genom att aktivt delta i en rationell läkemedels- och medicineringsdiskussion
 • Genom att underlätta aktöreras administrativa börda

Dessutom

 • Vår ekonomi och våra personalresurser är i skick
 • Vi utökar vår expertis inom utvalda insatsområden
 • Vi allokerar våra resurser rätt
 • Vår personal mår väl och den besitter kompetens och motivation av toppklass
 • Vi uppmuntrar nya initiativ och idéer i syfte att finna innovationer
 • Vi har digitala, effektiva processer och vi utnyttjar gemensamma datareserver