Strategi

 

Mission

Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet samt främjar rationell användning av läkemedel i syfte att främja befolkningens hälsa.

Vision

Läkemedlens effekt, säkerhet, tillgången till dem och rationell användning av dem är av världsklass i Finland.

 
  • Vi säkerställer säkerheten hos och tillgången till human- och veterinärmedicinska läkemedel samt rationella läkemedelsbehandlingar.
  • Vi arbetar för den finländska hälso- och sjukvårdens intressen i nätverken inom läkemedelsbranschen i Europa.
  • Vi stöder innovationer och ger råd till aktörerna inom läkemedelsbranschen under ett läkemedels hela livscykel.

Våra värden

  • Effektivitet
  • Föregångare
  • Pålitlighet
  • Uppskattning av samarbete och individen