Faktureringsadress

Fimea behandlar och arkiverar inköpsfakturor enbart elektroniskt. Därför ber vi att ni skickar era fakturor till oss som e-fakturor.

Vi tar emot e-fakturorna genom OpusCapita Group AB:s e-faktureringstjänst.

E-fakturaadress/EDI-kod: 003709215366
FO-nummer: 0921536-6
Momsnummer: FI09215366
OpusCapita Group AB:s förmedlarkod: 003710948874
Vår kontaktperson/OpusCapita Group AB: tfn 020 538 8500, information.fi@opuscapita.com


Om ni tills vidare inte kan generera e-fakturor genom ert eget system, kans ni använda Statskontorets avgiftsfria e-fakturaportal (Supplier Portal) för att sammanställa och sända e-fakturor.

Innan ni börjar använda tjänsten ska ni registrera er som tjänsteanvändare samt välja vilket ämbetsverk ni vill fakturera. Anvisningar om inloggning på e-faktureringstjänsten och användningen av denna finns på adressen Valtion verkkolaskutus.

En leverantör som inte har möjlighet att fakturera genom e-faktureringen eller som inte använder den e-faktureringsportal som tillhandahålls av Statskontoret kan sända pappersfakturor till serviceleverantörens adress nedan:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Beställarenhet/Beställarens namn
PB 7047
01051 FAKTUROR

Denna faktureringsadress är avsedd enbart för fakturor.

Faktureringsadressen ska finnas också på själva fakturan, inte enbart på kuvertet. Allt annat material ska skickas till adressen PB 55, 00034 FIMEA.

E-postadress för leverantörsfakturor till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:rondo@fimea.fi.