Faktureringsadress

 

Fimea behandlar och arkiverar inköpsfakturor enbart elektroniskt. Därför ber vi att ni skickar era fakturor till oss som e-fakturor.

Vi tar emot e-fakturorna genom OpusCapita Group AB:s e-faktureringstjänst.

E-fakturaadress/EDI-kod: 003709215366
FO-nummer: 0921536-6
Momsnummer: FI09215366
OpusCapita Group AB:s förmedlarkod: 003710948874
Vår kontaktperson/OpusCapita Group AB: tfn 020 538 8500, information.fi@opuscapita.com

 

Faktureringsadress och mervärdesskattenummer

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Beställarenhet/Beställarens namn
PB 7047
01051 FAKTUROR, Finland
Finland
Mervärdesskattenummer: FI09215366

Denna faktureringsadress är avsedd enbart för fakturor.

Faktureringsadressen ska finnas också på själva fakturan, inte enbart på kuvertet. Allt annat material ska skickas till adressen PB 55, 00034 FIMEA.

E-postadress för leverantörsfakturor till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:rondo@fimea.fi.