Avgifter

Processerna och datasystemen i Fimeas ekonomi- och personförvaltning förnyas 1.10.2015

Fimeas bankkontonummer

Kontoinnehavare Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

Bank: Pohjola Bank Abp
Bank adress:
PB 308
00013 POHJOLA
IBAN-nummer: FI3750000120377337
Swift-kod: OKOYFIHH

Bank: Nordea Bank Finland Abp
Bank adress:
Alexandersgatan 36
00020 NORDEA
IBAN-nummer: FI8916603000104953
Swift-kod: NDEAFIHH

Bank: Danske Bank Abp
Bank adress:
Unionsgatan 22
00075 DANSKE BANK
IBAN-nummer: FI1480001400021979
Swift-kod: DABAFIHH

VAT-nummer: FI09215366