Influensavaccinerna

Influensavacciner som injiceras

De influensavacciner som används i Finland innehåller renade komponenter från tre virusstammar. Influensavirusen odlas i befruktade hönsägg, renas, spjälkas och inaktiveras med formaldehyd. Närmare information om vaccinen finns i bipacksedeln för vaccinet. Bipacksedlarna hittas t.ex. på Fimeas läkemedelssöktjänst (på finska).

Vaccinerna innehåller delar av virus, inte hela virus. Vaccinet kan inte förorsaka influensa. Säsonginfluensavaccinerna som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet innehåller inte konserveringsmedel eller synergister för immunresponsen, dvs. adjuvans.

Handelsnamnet för influensavaccinen som injiceras och som Institutet för hälsa och välfärd (THL) delar ut säsongen 2017–2018 för alla från 6 månaders uppåt är Influvac och Agrippal. Den åldersbaserade rekommendationen har utfärdats av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor och THL.

Virusstammar

Världshälsoorganisationen (WHO) fastställer och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner årligen de virusstammar som ska användas i vaccinet.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av influensasäsongen 2017‒2018 Influvac och Agrippal vaccin:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-liknande stam
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-liknande virusstam
  • B/Brisbane/60/2008 -liknande virusstam (Victoria-linjen)

En av virusstammarna i vaccinerna (H1N1) har bytts ut från den föregående säsongen. Vaccinet ger skydd även mot svininfluensa.

Influensavaccin som ges som en nässpray

Till barn i åldern 24 – 35 månader erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet, som alternativ till ett vaccin som injiceras, vaccinet Fluenz Tetra som administreras i form av en nässpray.

Virusstammarna i Fluenz Tetra är under säsongen 2017–-2018:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -liknande virusstam
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-liknande virusstam
  • B/Phuket/3073/2013-liknande virusstam (Yamagata-linjen)
  • B/Brisbane/60/2008-liknande virusstam (Victoria-linjen)

Skillnaden mellan detta vaccin och ett influensavaccin som injiceras är att det innehåller två olika influensa B-virusstammar och att det innehåller levande försvagade virus. Vaccinet kan inte ge upphov till influensa. Vaccinvirusen har förvagats så att de inte kan föröka sig i de varma förhållandena i de nedre luftvägarna. Virusen förökar sig i de övre luftvägarna och ger upphov till en försvarsreaktion i kroppen.

Från apoteken kan man med ett läkemedelsrecept köpa vacciner med flera olika handelsnamn. Virusstammarna i samtliga vacciner motsvarar de årligen uppdaterade internationella rekommendationerna.

Mer information om influensa, vaccinationer och rekommendationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet finns på THL:s webbplats. WHO:s webbplats ger den bästa bilden av det globala läget.

Privatpersoner får råd i frågor som berör det egna hälsotillståndet vid hälsovårdscentralen, rådgivning, företagshälsovården eller privata läkarstationer.

Mer information