Finland som referensmedlemsstat i MRP/RUP

Finland kan fungera som referensland i MR-processen i sådana fall, när ett nationellt försäljningstillstånd har beviljats för den aktuella produkten i Finland. Denna anvisningen gäller också så kallad Repeat Use processen (RUP).

Begäran framförs genom att fylla i CMD(h) blankett Request for MRP/RUP for Medicinal Products for Human och Appendix 1.

Begäran skickas per e-post till följande adress:

ATC: A, J, N, P, R, S, V: Processchef Leena Pietilä, leena.pietila(a)fimea.fi

ATC: B, C, D, G, H, L, M: Processchef Tommi Koskela, tommi.koskela(a)fimea.fi

Vi ber att e-postmeddelandet ska ges följande rubrik: MRP RMS request for API (den aktiva substansen i fråga).